Dějiny naší říše

Interdrought2020.com Dějiny naší říše Image
Dějiny naší říše je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Josef Pekař. Přečtěte si s námi knihu Dějiny naší říše na interdrought2020.com
Po roce 1914 dosud nepubliklovaná práce velkého českého historika a humanisty Josefa Pekaře: Dějiny naší říše byly napsány jako učebnice pro nejvyšší třídy středních škol Rakousko-Uherska a byly „schváleny výnosem C. K. ministerstva kultury a vyučování ze dne 9. dubna 1914“. Učebnice představuje hutný přehled dějin monarchie, který bychom v tomto rozsahu dnes těžko hledali. Kniha ovšem nepokrývá jenom období, kdy Čechy byly součástí monarchie, ale celé období dějin od časů říše Římské až do roku 1914. Pozoruhodná je i Pekařova vize dalšího vývoje habsburského soustátí, načrtnutá v závěru knihy. Lze jen litovat, že dějiny se krátce po vydání knihy ubíraly jiným směrem. Vychází s doslovem historika Jiřího Raka.

NÁZEV SOUBORU: Dějiny naší říše.pdf

AUTOR: Josef Pekař

ISBN: 9788087057117

VELIKOST SOUBORU: 9,32 MB

STÁHNOUT ČÍST

Dějiny naší říše byly napsány jako učebnice pro nejvyšší třídy středních škol Rakousko-Uherské a byly "schváleny výnosem C. K. ministerstva kultury a vyučování ze dne 9. dubna 1914". Jedná se o pozoruhodně čtivou čítanku historie podunajské monarchie, zaměřenou na země Koruny české.

Full text of "Dějiny naší říše se zvláštním zřetelem ke královstvím a zemím v říšské radě zastoupeným" See other formats ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY