Arteriální hypertenze – současné klinické trendy (VII)

Interdrought2020.com Arteriální hypertenze – současné klinické trendy (VII) Image
Hledáte knihu Arteriální hypertenze – současné klinické trendy (VII)? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Jiří Widimský? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Sborník vychází u příležitosti sedmého ročníku Sympozia arteriální hypertenze: současné klinické trendy. Akci pořádá Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze III. interní kliniky 1. LF UK VFN v Praze. Již tradičně je organizována ve spolupráci s Českou společností pro hypertenzi, Českou internistickou společností a Českou kardiologickou společností. Příspěvky celkem šestnácti autorů prezentované ve sborníku jsou věnovány následujícím tématům: antidiabetika a krevní tlak, inhibitory ACE v prevenci diabetes mellitus, stres a hypertenze, hypertenze a ICHDK, problémy léčby primárního hyperaldosteronismu, nízkoreninová hypertenze rezistentní na léčbu, feochromocytom, kalkulace renálního rizika ve vztahu k hypertenzi, mikroalbuminurie a hypertenze, nefarmakologická léčba rezistentní hypertenze, inhibitory reninu, AT1-blokátory a beta-blokátory v léčbě hypertenze, blokáda RAAS v sekundární prevenci KV příhod, fixní kombinace inhibitorů ACE a blokátorů kalciových kanálů, léčba arteriální hypertenze a ovlivnění tepenného systému ve stáří, ranní vzestupy TK a riziko CMP.

NÁZEV SOUBORU: Arteriální hypertenze – současné klinické trendy (VII).pdf

AUTOR: Jiří Widimský

ISBN: 9788073872694

VELIKOST SOUBORU: 8,89 MB

STÁHNOUT ČÍST

Arteriální hypertenze 1 současné klinické trendy - Jiří Widimský . Spolu s hyperlipidémií, diabetem mellitem a nikotinismem je vysoký krevní tlak nejdůležitějším faktorem předčasné aterosklerózy včetně aterogenního postižení koronárního řečiště.

Tento sborník vychází u příležitosti již šestého ročníku Sympozia arteriální hypertenze - současné klinické trendy. Akce je pořádaná Centrem pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze III. interní kliniky 1.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY