Život ve slovech, slova v životě

Interdrought2020.com Život ve slovech, slova v životě Image
Život ve slovech, slova v životě je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Milena Šipková. Přečtěte si s námi knihu Život ve slovech, slova v životě na interdrought2020.com
Pochybovat o tom, že tradiční nářečí zanikají, může už jen málokdo. I dnes však po nich zůstává bohatství slov a slovních obratů. Nesou v sobě odraz dávné historie a vypovídají o tom, jak lidé dříve žili, jak uvažovali, jak pociťovali, prožívali a vůbec vnímali svět okolo sebe. Knížka autorského kolektivu pracovníků dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nám mnohá z těchto slov připomíná - a umožňuje tak sledovat, jak silné jsou vazby mezi zanikajícím světem našich předků a světem současným.

NÁZEV SOUBORU: Život ve slovech, slova v životě.pdf

AUTOR: Milena Šipková

ISBN: 9788074226571

VELIKOST SOUBORU: 10,52 MB

STÁHNOUT ČÍST

Chytáky ve vyjmenovaných slovech po B. Být - bít: Být ve významu někde pobývat se píše y a bít s i znamená tlouci. Jak je to však slovy vybitý či nabitý?Jestliže máme na mysli kupříkladu vybitou baterii v mobilním telefonu, píšeme i.Chceme-li například říct, že pracovní program je velmi nabitý, píšeme také i.. Pomůckou nám může být, že si řekneme, že ...

Život ve slovech, slova v životě Stanislava Kloferová ... I dnes však po nich zůstává bohatství slov a slovních obratů. Nesou v sobě odraz dávné historie a vypovídají o tom, jak lidé dříve žili, jak uvažovali, jak pociťovali, prožívali a vůbec vnímali svět okolo sebe. ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY