Gynekologická péče

Interdrought2020.com Gynekologická péče Image
Trávit čas knihou Gynekologická péče! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Gynekologická péče a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Návštěva na gynekologii nepatří k těm oblíbeným, proto bývá často spojována se spoustou, většinou neopodstatněných, obav a stresů, jež ženy obvykle jedenkrát za rok (patří-li k těm uvědomělým konzumentkám gynekologické preventivní péče) prožívají. Tato knížka si dává za cíl především přispět k tomu, aby se co nejvíce žen a dívek přestalo zbytečně gynekologické ordinace obávat a aby se jim dostalo srozumitelného poučení, co mohou od gynekologické péče očekávat. Především pro dospívající ženy a dívky je určena kapitola Plánujeme první návštěvu u gynekologa, mimo jiné popisující základní vyšetření a přípravu na něj, vybavení ordinace. Kapitola Gynekologická prevence se podrobně zabývá komplexním vyšetřením, které lékař u tzv. nerizikové ženy provádí 1x za 12 měsíců. V další části brožury jsou popsány nejčastější gynekologické potíže (výtok, nepravidelné krvácení a bolesti v podbřišku) včetně jejich příznaků a možností léčby. Nejen mladým ženám je určena kapitolka Zahájení sexuálního života a možnosti ochrany před nežádoucím otěhotněním, na niž navazuje přehled dostupné hormonální antikoncepce včetně principu účinků jednotlivých typů, vysvětleny jsou i často nepodložené obavy z jejího užívání. V závěru se čtenářka dozví mnoho užitečného o specializované péči, endoskopických a miniinvazivních diagnostických a operačních výkonech. Nechybějí ani odpovědi na nejčastější otázky, s nimiž se autorka ve své praxi setkává.

NÁZEV SOUBORU: Gynekologická péče.pdf

AUTOR: Kamila Nouzová

ISBN: 9788020420725

VELIKOST SOUBORU: 4,35 MB

STÁHNOUT ČÍST

Gynekologická péče. Preventivní gynekologické prohlídky; Ambulantní léčba akutních a chronických gynekologických onemocnění; Problematika antikoncepce; Poradenská činnost a léčba klimakterických potíží Poradenská činnost a léčba potíží s únikem moči; Základní vyšetřování a léčba neplodnosti

Specifikace poskytované péče: Gynekologická ambulance poskytuje ženám komplexní ambulantní gynekologickou a porodnickou péči. S využitím moderního přístrojového vybavení a prostřednictvím dostupných screeningových vyšetření se hlavně soustředí na péči o ženské orgány v celé její šíři s důrazem na prevenci, zejména nádorových změn.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY