Římské soukromé právo

Interdrought2020.com Římské soukromé právo Image
Trávit čas knihou Římské soukromé právo! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Římské soukromé právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho vývojové a historické dimenzi. Nicméně pro plné pochopení konstrukce jednotlivých institutů, zejména v kontextu fungování celého právního řádu starověké Římské říše, nezbytně poukazuje na některé zásadní vývojové změny, k nimž v průběhu staletí v rámci římského práva došlo. Přestože publikace nenahrazuje „klasickou“ učebnici římského práva a je třeba ji vnímat jako její doplnění a rozšíření, může pomoci k proniknutí do podstaty oboru, tak významného pro další právní vývoj, a tedy také k jeho úspěšnému zvládnutí. Kniha je tak určena především pro všechny studenty, kteří se připravují na zkoušku z římského práva. Zároveň však může posloužit také každému, kdo se o právo antického Říma zajímá.

NÁZEV SOUBORU: Římské soukromé právo.pdf

AUTOR: Michal Skřejpek

ISBN: 9788073805661

VELIKOST SOUBORU: 3,91 MB

STÁHNOUT ČÍST

Římské právo, zejména soukromé, zaujímá do dneška význačné místo ve studijních řádech právnických, nejen proto, že vlivem středověké recepce se stalo součástkou našeho občanského práva, nýbrž především z toho důvodu, že na podkladě římských pramenů vytvořila věda právní od XI.—XIX. stol. methodu ...

Soukromé právo (ius civile) se prakticky po celou dobu trvání římské republiky a i římské říše nacházelo mimo dosah zákonodárců. Základní představu o římském právu je nutné hledat právě v tomto civilním právu, jakožto v souboru postupně se vyvíjejících principů, který byl po mnoha staletí kultivován ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY