Římské soukromé právo

Interdrought2020.com Římské soukromé právo Image
Hledáte knihu Římské soukromé právo? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Michal Skřejpek? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho vývojové a historické dimenzi. Nicméně pro plné pochopení konstrukce jednotlivých institutů, zejména v kontextu fungování celého právního řádu starověké Římské říše, nezbytně poukazuje na některé zásadní vývojové změny, k nimž v průběhu staletí v rámci římského práva došlo. Přestože publikace nenahrazuje „klasickou“ učebnici římského práva a je třeba ji vnímat jako její doplnění a rozšíření, může pomoci k proniknutí do podstaty oboru, tak významného pro další právní vývoj, a tedy také k jeho úspěšnému zvládnutí. Kniha je tak určena především pro všechny studenty, kteří se připravují na zkoušku z římského práva. Zároveň však může posloužit také každému, kdo se o právo antického Říma zajímá.

NÁZEV SOUBORU: Římské soukromé právo.pdf

AUTOR: Michal Skřejpek

ISBN: 9788073805661

VELIKOST SOUBORU: 4,22 MB

STÁHNOUT ČÍST

Evropské mezinárodní právo soukromé ... V Římské úmluvě odlišujeme omezení volby rozhodného práva v podobě výhrady veřejného pořádku (článek 16) a tzv. imperativních norem mezinárodního práva soukromého (označované také jako mezinárodně kogentní normy).

Starověký Řím (latinsky Rōma) byla starověká civilizace vzešlá z města Říma, založeného na Apeninském poloostrově dle legendy pravděpodobně roku 753 př. n. l. Remem, jež expandovala do značné části antického světa a přetrvala až do 5. resp. 6. století n. l. Forma vlády Říma se v průběhu staletí proměnila nejprve z království na republiku a nakonec v ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY