Právní dějiny církví

Interdrought2020.com Právní dějiny církví Image
Hledáte knihu Právní dějiny církví? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2020 a autorem je Záboj Horák? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Monografie podává stručný přehled právních dějin židovského náboženského společenství od jeho počátků až do doby dokončení Talmudu a křesťanství od jeho počátků až do současnosti. Zachycuje dějiny vztahu státu a církví po celé toto období.Autoři, oba zkušení vysokoškolští učitelé, podávají přehledný výklad, který doplňují zajímavými podrobnostmi. Originálním způsobem pojednávají o biblických dějích a charakterizují biblické knihy. Text je dělen do krátkých oddílů, což zvyšuje dynamiku a čtivost textu.V první části se autoři věnují právním dějinám židovství ve dvou tisíciletích před vznikem církve.Druhá část, rozdělená do jednadvaceti kapitol podle jednotlivých staletí, se věnuje především právním dějinám křesťanství a přihlíží k právním dějinám židovství zejména v prvních šesti staletích.Kniha je určena širokému okruhu čtenářů z řad právníků, studentů práv a všech humanitních oborů i široké veřejnosti. Je výbornou pomůckou k vyučování náboženství, právní propedeutiky a dějepisu ve všech typech škol.

NÁZEV SOUBORU: Právní dějiny církví.pdf

AUTOR: Záboj Horák

ISBN: 9788075024404

VELIKOST SOUBORU: 5,67 MB

STÁHNOUT ČÍST

Právní dějiny církví - Synagoga a církve v průběhu dějin - Tretera Jiří Rajmund, Horák Záboj - Monografie podává stručný přehled právních dějin židovského náboženského společenství od jeho počátků až do doby dokončení Talmudu a křesťanství od jeho po

Katedra právních dějin je jednou z kateder Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vedle povinných předmětů - Římského práva a základů novodobého práva soukromého, Českých a československých právních dějin a Dějin práva a státu evropských zemí a USA, s nimiž se setkávají studenti již v prvním ročníku studia na PF UK, naše katedra zajišťuje i výuku ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY