História anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku

Interdrought2020.com História anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku Image
História anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu História anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku na interdrought2020.com
Publikáciu je možno chápať ako prejav vyspelosti a zrelosti slovenskej anestéziológie a intenzívnej medicíny. Kniha je výsledkom práce nielen štvorčlenného autorského kolektívu, ale aj niekoľkých desiatok tých anestéziológov (aj bývalých), ktorí pochopili význam tejto práce a svojimi poznatkami, najmä z posledných dvadsiatich rokov, prispeli k zrodu diela. Len s ich pomocou sa podarilo zmapovať údaje, ktoré sú v tejto publikácii.Autorský kolektív:- Jozef Firment, - Štefan Trenkler, - Ondrej Bohuš, - Milan Onderčanin

NÁZEV SOUBORU: História anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788089546107

VELIKOST SOUBORU: 1,37 MB

STÁHNOUT ČÍST

V roku 1997 došlo k prestavbe oddelenia, ktoré sa svojou dispozíciou stalo jedným z najmodernejších pracovísk na Slovensku. V januári 1997 sa ARO vo FNsP Ružinov stalo klinikou anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK (KAIM LFUK). Prednostom sa stal MUDr. K. Kálig, CSc. a prvým odborným asistentom MUDr. V. Černák.

POKORNÝ, Jiří a Ondrej BOHUŠ. Anesteziologie a resuscitace v České a Slovenské republice: na cestě k oborové samostatnosti. Praha: Pražská vydavatelská společnost, 1996. ISBN 80-85369-36-2. FIRMENT, Jozef, Milan ONDERČANIN, Ondrej BOHUŠ a Štefan TRENKLER. História anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY