Dejme mozky dohromady (2 sešity)

Interdrought2020.com Dejme mozky dohromady (2 sešity) Image
Trávit čas knihou Dejme mozky dohromady (2 sešity)! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Dejme mozky dohromady (2 sešity) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace představuje praktickou příručku pro logopedy, psychology, ergoterapeuty, případně další zaměstnance ve zdravotnictví či v sociálních službách, kteří pracují s lidmi s kognitivními a řečovými deficity a napomáhají v jejich rehabilitaci či aktivizaci. Cílovými klienty jsou osoby po mozkových příhodách, traumatických poraněních mozku, osoby s různými typy neurodegenerativních onemocnění, případně osoby s nádorovými nebo zánětlivými onemocněními postihujícími mozek.Jedná se o dvacet tematicky zaměřených souborů pracovních listů, které lze použít pro 60- až 90minutovou skupinovou kognitivní rehabilitaci a zlepšení konverzačních dovedností. Pracovní listy, jejichž součástí jsou tematické texty i obrázky, jsou zaměřeny především na rozvoj pozornostních, paměťových, řečových, zrakově-prostorových či exekutivních funkcí, jejich důležitou složkou je ale také podpora vzájemné interakce mezi účastníky skupinové rehabilitace. Listy zohledňují možnost práce s osobami s různými stupni postižení komunikačních schopností: lze je použít pro klienty jak s afázií (jako pomůcku při restituci fatických funkcí či zlepšování oblasti funkcionální komunikace), tak i s dysartrií (pro zvýšení příležitosti komunikovat s dalšími osobami či při tréninku kompenzačních mechanismů), a dále pro osoby s paměťovými, pozornostními či exekutivními potížemi.

NÁZEV SOUBORU: Dejme mozky dohromady (2 sešity).pdf

AUTOR: Barbora Poláková

ISBN: 9788075530943

VELIKOST SOUBORU: 6,25 MB

STÁHNOUT ČÍST

Brožek Ľuba, Poláková Barbora,: Dejme mozky dohromady - Skupinová kognitivní rehabilitace a reedukac. Autor: Brožek Ľuba, Poláková Barbora, Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner.

Dejme mozky dohromady - Skupinová kognitivní rehabilitace a reedukace jazyk: Brožek Ľuba, Poláková Barbora,, cena: 299 Kč - Publikace představuje praktickou příručku pro logopedy, psychology, ergoterapeuty, případně další zaměstnance ve zdravotnictví či v

SOUVISEJÍCÍ KNIHY