Fenomén ženství a mužství

Interdrought2020.com Fenomén ženství a mužství Image
Trávit čas knihou Fenomén ženství a mužství! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Fenomén ženství a mužství a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Prim. MUDr. Jan Poněšický, dipl. psych., vkládá do této publikace nejen své zkušenosti lékaře a psychoterapeuta, jak tomu bylo v jeho předešlých dvou knihách, ale navíc se rozepisuje o ženství a mužství z pozice psychoanalytika a psychologa. Srozumitelným způsobem integruje dosavadní často kontroverzní poznatky z každodenních zkušeností s věděním, jež vyplývá z dávné moudrosti pohádek a mýtů. Snaží se o nezaujatý a diferencovaný psychologický přístup, jenž má uvést typické ženské a mužské vlastnosti, úzkosti, vztahy i způsoby chování nejen do vzájemných souvislostí, nýbrž je – na rozdíl od většiny dosavadních popisů – také zdůvodnit na podkladě odlišného psychického vývoje. Čtenář nechť posoudí sám, nakolik vyváženě se mu podařilo zprostředkovat jak kritický, tak laskavý pohled na ženy a muže. Kniha by měla přispět ke vzájemnému porozumění mezi příslušníky obou pohlaví a tím i ke zlepšení kvality partnerských vztahů.

NÁZEV SOUBORU: Fenomén ženství a mužství.pdf

AUTOR: Jan Poněšický

ISBN: 9788073871062

VELIKOST SOUBORU: 8,82 MB

STÁHNOUT ČÍST

Fenomén ženství a mužství 2012; Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie 2004; Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění 2012; Chronická únava 1 - Svalový revmatismus 2003; všech 10 knih autora. Kniha Fenomén ženství a mužství je v

jich pohlavní přiřazení k mužství znamená být ne-jako- 18. JAN PONĚŠICKÝ / FENOMÉN ŽENSTVÍ A MUŽSTVÍ. matka, jejich řeč je méně citová, snaží se ulehčit si své po. stavení pohrdavým postojem a separací od dívek, utvrzují. a potvrzují se ve svém chlapeckém chování. Později (počína

SOUVISEJÍCÍ KNIHY