Fyziologie člověka a tělesných cvičení

Interdrought2020.com Fyziologie člověka a tělesných cvičení Image
Trávit čas knihou Fyziologie člověka a tělesných cvičení! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Fyziologie člověka a tělesných cvičení a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Třetí vydání učebního textu, který je určen studentům bakalářských oborů zaměřených na zdravotní a sociální oblast. Obsah: základní fyziologické principy, vnitřní prostředí, imunitní systém, kardiovaskulární systém, dýchací systém, trávící systém a výživa, metabolismus, termoregulace, exkrece,/li>endokrinní systém, reprodukce, obecná nervosvalová fyziologie, fyziologie pohybového systému, centrální nervový systém, senzorické funkce, organismus a fyzické zatížení, věkové a sexuální zvláštnosti, faktory ovlivňující činnost organismu.Každá kapitola je ukončena souhrnem kontrolních otázek.

NÁZEV SOUBORU: Fyziologie člověka a tělesných cvičení.pdf

AUTOR: Staša Bartůňková

ISBN: 9788024628110

VELIKOST SOUBORU: 10,21 MB

STÁHNOUT ČÍST

Fyziologie člověka se zabývá normálními funkcemi lidského organismu, jeho orgánů a tkání, buněk, buněčných organel a molekul. Klade důraz na způsob, jakým jsou dílčí funkce regulovány, aby v každém okamžiku odpovídaly dané situaci a jak jsou současně integrovány do vyššího, kvalitně dokonalejšího celku - organismu.

Fyziologie člověka a tělesných cvičení : učební texty pro studenty fyzioterapie a studia Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených / Hlavní autor: Bartůňková, Staša, 1943- Vydáno: (2006)

SOUVISEJÍCÍ KNIHY