Dějiny politických teorií

Interdrought2020.com Dějiny politických teorií Image
Trávit čas knihou Dějiny politických teorií! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Dějiny politických teorií a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Kniha se věnuje vývoji a proměnám evropského politického myšlení od antiky až po 19. století. Přehlednou a systematickou formou čtenáře seznamuje se základními vývojovými trendy politického myšlení a jeho hlavními osobnostmi. Předností knihy je začlenění vlastních politických teorií do širšího historického kontextu. Její koncepce vychází z názoru, že právě politické, sociální a ekonomické podmínky určitého historického období spolu se životními zkušenostmi daného myslitele výrazně utvářely i jeho politické teorie. Proto je v této práci věnován velký prostor jak popisu důležitých historických procesů, tak i autobiografii jednotlivých politických myslitelů. V závěru knihy se její autor zamýšlí i nad hlubšími otázkami významu dějin politických teorií pro moderní politologii a politiku a hledá jejich praktické využití. Oproti prvnímu vydání je doplněna kapitola o dějinách mimoevropského politického myšlení ve starověku, upravena je i kapitola věnovaná politickému myšlení ve starověkém Řecku.Publikace je psána pro studenty oboru politologie a mezinárodních vztahů, ale se zájmem se jistě setká i u širší odborné i laické veřejnosti.

NÁZEV SOUBORU: Dějiny politických teorií.pdf

AUTOR: Lukáš Valeš

ISBN: 9788073800314

VELIKOST SOUBORU: 6,22 MB

STÁHNOUT ČÍST

VALEŠ, Lukáš. Dějiny politických teorií.2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 270 s. ISBN 9788073800314.

Kupte knihu Dějiny politických teorií od Lukáš Valeš na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

SOUVISEJÍCÍ KNIHY