Zbierka úloh z matematiky pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

Interdrought2020.com Zbierka úloh z matematiky pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ Image
Trávit čas knihou Zbierka úloh z matematiky pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Zbierka úloh z matematiky pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Zbierka úloh z matematiky obsahuje rôznorodé úlohy na precvičovanie príkladov z matematiky na hodinách aj na domácu prípravu; v slovných úlohách je dôraz na čítanie s porozumením.Titul napomáha zautomatizovať počtové operácie, pripraviť žiakov na riešenie bežných úloh v bežnom živote a utvrdiť si získané poznatky z matematiky.Samostatná kapitola s výsledkami na konci zbierky poskytuje priestor žiakom na overenie si správnosti svojho riešenia, resp. výsledky sú pomôckou pre rodičov.Zošit je vhodný pre všetkých žiakov, ale aj pre tých, ktorí chcú vedieť viac.Má malý formát, zmestí sa do vrecka a je prehľadný.Doplnkový materiál k učebniciam matematiky – pomôcka pre učiteľov a žiakov – je v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

NÁZEV SOUBORU: Zbierka úloh z matematiky pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ.pdf

AUTOR: Zuzana Valášková

ISBN: 9788081205811

VELIKOST SOUBORU: 7,64 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zbierka úloh z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ - Zuzana Valášková ... Zbierka úloh z matematiky je určená pre štvrtákov základných škôl. Jej obsah bol vytvorený v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Základnou charakteristikou...

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY PRE 5. ROýNÍK ... 5. 66 b) 6. 55 7 . 32 d) 81 . 3 75 . 4 f) 9 . 34 6. Vyplň tabuľku. Každé číslo v prvom stĺpci vynásob postupne číslami 5, 8, 3, 10. ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY