Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov

Interdrought2020.com Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov Image
Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Eva Augustínová. Přečtěte si s námi knihu Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov na interdrought2020.com
Obsah knižníc sa v minulosti i v prítomnosti rozhodujúcou mierou stal súčasťou výmeny informácií a výstavby duchovnýchhodnôt spoločnosti. každá národná kultúra sa usiluje primeraným spôsobom interpretovať a využívať písomné kultérne dedičstvo zhromaždené v knižniciach, archívoch, múzeách alebo u jednotlivcov. Historickú knižnicu nemôžeme považovať len za súbor uložených dokumentov, ale v prvom rade sa komunikáciu hodn§t, ich recepciu, výmenua obohatenie. V rámci dejín knižnej kultúry patria dejiny knižníc a knižných zbierok medzi najvýznamnejšiu disciplínu. V knižniciach sa uchovávajú a odrážajú dôležitú témy a udalosti národného, duchovného, kultúrneho, spoločenského a politického života vrátane ich nadnárodných, medzikultúrnych i multikúltúrnych konexií a kontextov. Výskum dejín knižníc sa priamo viaže na ďalšie vedné disciplíny a ich dejiny. V oblasti politických dejín boli knihy a knižnice jedným z prvkov politickéhopohybu, v spoločeských dejin ách sa výskum viaže na jednotlivéspoločenské skupiny, čitateľskú komunitu. Monografia podáva pohľad na jednotlivé typy knižníc na Slovensku a na ich príklade predstavuje dejinný vývoj tejto neopomenuteľnej zložky kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov.

NÁZEV SOUBORU: Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov.pdf

AUTOR: Eva Augustínová

ISBN: 9788055413310

VELIKOST SOUBORU: 9,19 MB

STÁHNOUT ČÍST

Dôsledným a komplexným uplatnením týchto výberových kritérií možno dospieť aj k základným tézam definujúcim pojem, profil, charakter a štruktúru slovenského kultúrneho a dokumentárneho dedičstva doma i v zahraničí z aspektov programu Pamäť Slovenska v prirodzených väzbách na program UNESCO Pamäť sveta.

Kniha: Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov (Eva Augustínová)(Eva Augustínová) a ďalších 160 000 kníh, filmov, CD so skvelými ZĽAVAMI. Nakupujte najvýhodnejšie v najväčšom kníhkupectve na Slovensku Gorila.sk

SOUVISEJÍCÍ KNIHY