Trestný zákon

Interdrought2020.com Trestný zákon Image
Trávit čas knihou Trestný zákon! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Trestný zákon a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona s účinnosťou od 1. júla 2016, aj s výraznenými novými zmenami poslednej novelizácie, zákonom č. 91/2016 Z.z. a č. 125/2016 Z.z.

NÁZEV SOUBORU: Trestný zákon.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788081730221

VELIKOST SOUBORU: 2,47 MB

STÁHNOUT ČÍST

K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti (§ 13 odst. 2 trestního zákoníku). Znamená to, že pokud v konkrétní skutkové podstatě není o zavinění nic uvedeno, platí, že trestná je pouze úmyslná forma zavinění (ve ...

Aj Trestný zákon obsahuje úpravu týkajúcu sa ochrany dobrej povesti, konkrétne v ustanovení § 250 ods. 1 písm. a), podľa ktorého sa odňatím slobody až na tri roky potrestá ten, kto zneužije účasť na hospodárskej súťaži tým, že nekalou súťažou v hospodárskom styku poškodí dobrú povesť súťažiteľa.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY