Občiansky zákonník s rozsiahlym komentárom a judikatúrou

Interdrought2020.com Občiansky zákonník s rozsiahlym komentárom a judikatúrou Image
Trávit čas knihou Občiansky zákonník s rozsiahlym komentárom a judikatúrou! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Občiansky zákonník s rozsiahlym komentárom a judikatúrou a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Kniha obsahuje úplné znenie zákona s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 546/2010 Z. z. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Občianskeho zákonníka a všetky zmeny sú už zachytené v tejto knihe, ktorá slúži predovšetkým potrebám dennej praxe našich čitateľov. Niektorým ustanoveniam, ktorých výklad robí v praxi ťažkosti, venujeme osobitnú starostlivosť a pri tých ustanoveniach, ktoré boli dotknuté neskoršou novelizáciou a kde pôvodná dôvodová správa už celkom nezodpovedá platnému právnemu stavu, pôvodný text dôvodovej správy nepoužívame. Súčasťou knihy je i nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

NÁZEV SOUBORU: Občiansky zákonník s rozsiahlym komentárom a judikatúrou.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788089350216

VELIKOST SOUBORU: 2,45 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kniha obsahuje úplné znenie zákona s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 91/2016 Z. z. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Občianskeho zákonníka a všetky zmeny sú už zachytené v tejto knihe, ktorá slúži predovšetkým potrebám dennej praxe našich čitateľov.

Kupte knihu Občiansky zákonník s rozsiahlym komentárom a judikatúrou v overenom obchode. Prelistujte stránky knihy, prečítajte si recenzie čitateľov, nechajte si odporučiť podobnú knihu z ponuky viac ako 20 miliónov titulov.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY