Anglicko-český a česko-anglický velký slovník

Interdrought2020.com Anglicko-český a česko-anglický velký slovník Image
Trávit čas knihou Anglicko-český a česko-anglický velký slovník! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Anglicko-český a česko-anglický velký slovník a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Tento slovník je dosud největší u nás vydaný jednosvazkový anglicko-český a česko-anglický slovník. Jde o zcela původní, autorské dílo, snažící se co nejvěrněji zachytit současný psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření obsahuje i terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky. Cílem autorů bylo, abyste ve slovníku našli hesla, významy, fráze a idiomy, které se v současnosti skutečně používají.Při práci na anglické straně slovníku autoři vycházeli z nejnovějších anglických výkladových slovníků renomovaných nakladatelství jako jsou Collins, Oxford, Cambridge, Longman, Cassell, Merriam Webster, Chambers, Random House, Bloomsbury, řady specializovaných slovníků frázových sloves, idiomů a slangu, odborných slovníků a encyklopedií, v neposlední řadě též z vlastních korpusových zdrojů a internetu.Místo mnohých, dnes již zcela nepoužívaných či zastaralých výrazů Vám slovník naopak nabízí nové pojmy a termíny rozšířené v poslední době, např. backshift, Belisha beacon, bump start, carry-over, crossbuck, dambuster, futsal, hairband, heatsink, hoopster a stovky dalších. Většinu z nich ani v jiných slovnících nenajdete.Česká strana je založena na vlastním rozsáhlém výkladovém slovníku češtiny, který vytváříme již od roku 2001. Tento živý, průběžně aktualizovaný a neustále rozšiřovaný slovník tvoří jednotící základ všech našich překladových slovníků, které Lingea postupně vydává v knižní i elektronické podobě od roku 2005.Obsahuje současnou frekvenčně uspořádanou slovní zásobu, nechybí ani nejnovější termíny technické, ekonomické či právní, odrážející technologický pokrok počátku nového tisíciletí či začlenění naší země do Evropské unie.Kromě psaného jazyka se autoři snažili postihnout i běžně mluvený jazyk. Ve slovníku proto najdete celou škálu výrazů hovorových, slangových i vulgárních.Nemalé úsilí je věnováno přípravě nástrojů, které umožňují pracovat s různými lexikálními zdroji včetně korpusů či kontrolovat obsahovou i formální konzistenci zpracovaných hesel. Přestože se na tvorbě slovníku podílelo více než dvacet autorů, všechna hesla jsou zpracována podle stejných zásad a dodržují stejnou strukturu. Při korekturách nám velmi pomohly vlastní morfologické slovníky, oproti běžným korektorům překlepů obohacené o slova odborná, hovorová i nespisovná.

NÁZEV SOUBORU: Anglicko-český a česko-anglický velký slovník.pdf

AUTOR: none

ISBN: 8090338143

VELIKOST SOUBORU: 3,95 MB

STÁHNOUT ČÍST

Představujeme vám již 3. vydání našeho nového největšího jednosvazkového knižního slovníku pro Angličtinu. Anglicko-český česko-anglický velký slovník Na 1680 stranách obsahuje přes 108 000 hesel, 90 000 idiomů, příkladů a frází a na 445 000 překladů.

Nyní můžete mimořádně pro své domácí studium využívat licence Study balíčků zdarma. Najdete zde rozsáhlou gramatiku, konverzaci, mluvník či bohatý slovník slangu a to vše pro 6 hlavních jazyků.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY