Judikatúra v azylových veciach

Interdrought2020.com Judikatúra v azylových veciach Image
Hledáte knihu Judikatúra v azylových veciach? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Elena Berthotyová? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Predkladaná publikácia predstavuje starostlivo zostavený, zrozumiteľne popísaný a kvalitne vecne spracovaný výber kľúčových rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora Európskej únie a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (obohatený o právne vety z judikatúry Najvyššieho správneho súdu Českej republiky) v azylových veciach.Publikácia je určená sudcom, advokátom, prokurátorom, či odborným zamestnancom verejnej správy, ktorí majú azylovú, resp. utečeneckú problematiku v náplni svojich pracovných aktivít, ale aj širšej odbornej verejnosti, zvlášť politikom, politológom, sociológom, novinárom, či zástupcom akademickej obce.Z recenzného posudku doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc.

NÁZEV SOUBORU: Judikatúra v azylových veciach.pdf

AUTOR: Elena Berthotyová

ISBN: 9788089603671

VELIKOST SOUBORU: 2,93 MB

STÁHNOUT ČÍST

V prvej kapitole je zhrnutá judikatúra k žalobám súvisiacim s exekučným konaním, druhá kapitola sa venuje trovám exekúcie a v poradí tretia kapitola integruje judikatúru v statusových veciach a veciach výkonu funkcie súdneho exekútora pri vykonávaní exekúcie, s osobitným zameraním na zodpovednosť súdneho exekútora za ...

Judikatúra v azylových veciach. Berthotyová Elena. ... Judikatúra v pracovnoprávnych veciach. Kročková Katarína, Grancová Božena. 400 K ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY