Vznik samostatnej Slovenskej republiky

Interdrought2020.com Vznik samostatnej Slovenskej republiky Image
Trávit čas knihou Vznik samostatnej Slovenskej republiky! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Vznik samostatnej Slovenskej republiky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikácia vznikla na základe ankety, ktorú iniciovalo vedenie Matice slovenskej v mesačníku Slovenské pohľady. Na anketu pozitívne reagovalo devätnásť významných slovenských osobností. Podľa ich autorského textu vidno, že niektorí sa angažovali a aktívne podieľali na organizovaní a propagovaní emancipačného procesu slovenského národa, za národné sebaurčenie a osamostatnenie sa z česko-slovenskej federácie, v ktorej sa najmä zo strany českého národa presadzovali unitaristické a centralistické prvky. Niektorí účastníci ankety sa bezprostredne zúčastnili na tvorbe a presadzovaní Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ako aj prípravy návrhu Ústavy Slovenskej republiky, ktorá bola schválená 1. septembra 1992, a ktorá nadobudla definitívne účinnosť 1. januára 1993, kedy sa ústavno-právne konštituovala samostatná Slovenská republika. Zároveň sa rôznymi formami aktívne zapojili i do budovania samostatnej Slovenskej republiky. Taktiež sa žiada zdôrazniť významnú skutočnosť, že samostatná Slovenská republika úspešne napreduje v rozvoji a budovaní demokratického právneho štátu, čoho dôkazom je, že od 1. mája 2004 je členom Európskej únie, a od 1. januára 2009 je členom eurozóny a od 21. decembra 2012 členom Schengenu a predsedá Európskej únii od 1. júla do 31. decembra 2016.

NÁZEV SOUBORU: Vznik samostatnej Slovenskej republiky.pdf

AUTOR: Jaroslav Chovanec

ISBN: 9788081281730

VELIKOST SOUBORU: 4,67 MB

STÁHNOUT ČÍST

Povinne nemocensky poistení sú zamestnanec a SZČO. U zamestnanca vznik nemocenského poistenia závisí od vzniku zákonom stanovených skutočností, u SZČO od dosiahnutia stanovenej výšky príjmu. Zákon o sociálnom poistení tiež vymedzuje podmienky, za ktorých môže byť fyzická osoba dobrovoľne nemocensky poistená.

Bratislava 27. decembra (TASR) Vznik samostatnej Slovenskej republiky hodnotia kladne necelé dve tretiny Slovákov. V porovnaní s hodnotením iných dôležitých udalostí novodobej histórie sú pozitívnejšie prijímané vznik Prvej Československej republiky v roku 1918 a Nežná revolúcia v roku 1989.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY