Mýty, na ktorých stojí antisemitizmus

Interdrought2020.com Mýty, na ktorých stojí antisemitizmus Image
Mýty, na ktorých stojí antisemitizmus je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Carol Iancu. Přečtěte si s námi knihu Mýty, na ktorých stojí antisemitizmus na interdrought2020.com
Prierez dejinami antisemitizmu od francúzskeho historika, renomovaného odborníka na túto problematiku ponúka komplexný pohľad na fenomén, ktorý sa tiahne prakticky celou existenciou židovského národa a ktorý sa ho aj v nedávnej minulosti tak tragicky dotkol. Poznať bližšie historické pozadie, argumenty a mýty, o ktoré sa nepriateľstvo voči Židom opieralo, či aj dnes opiera, je užitočné, ba potrebné, keďže aj súčasný svet je vyzývaný s touto otázkou sa vysporiadať.Autor si touto súhrnnou prácou bohatou na poznatky a mnohé príklady kladie za svoju povinnosť upozorniť všetkých ľudí dobrej vôle na problém rasovej nenávisti, ktorá priviedla ľudstvo až k Šoa a vyzývať k rozvážnosti.

NÁZEV SOUBORU: Mýty, na ktorých stojí antisemitizmus.pdf

AUTOR: Carol Iancu

ISBN: 9788089348114

VELIKOST SOUBORU: 7,72 MB

STÁHNOUT ČÍST

V tomto diele autor podáva dejiny ,, najstaršej nenávisti,, všetkých čias. Objasňuje vývoj týchto mýtov a klamstiev od čias prvých kresťnov:bohovražda, rituálna vražda, znesväcovanie hostií, židovsko-slobodomurárske sprisahanie alebo z novšej histórie Protokoly sionských mudrcov a "Osvienčimská lož".

Antisemitizmus je nepriateľstvo alebo predpojatosť voči Židom ako predstaviteľom židovského náboženstva (), etnickej skupine alebo rase.Aj keď samotné slovo (anti-semitizmus) je odvodené od slova Semiti, dnes sa ním neoznačuje nepriateľstvo voči semitským národom všeobecne (kam patria aj Arabi), ale len voči Židom.Extrémnym príkladom antisemitizmu je otvorene ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY