Pracovní právo

Interdrought2020.com Pracovní právo Image
Trávit čas knihou Pracovní právo! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Pracovní právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Sedmé, doplněné a podstatně přepracované vydání vysokoškolské učebnice se zabývá všemi podstatnými oblastmi pracovního práva, představuje teoretický základ oboru, který zajímá každého z nás.Publikace reaguje především na skutečnost, že nabylo účinnosti několik podstatných novel zákoníku práce a rovněž došlo k novele občanského zákoníku, která se značným způsobem dotýká problematiky svéprávnosti v oblasti pracovněprávních vztahů. Najdete v ní i související literaturu a judikaturu, nejen českých soudů, a podrobný věcný rejstřík.Učebnice je určena především studentům, ale rovněž odborné veřejnosti, zaměstnavatelům, zaměstnancům a OSVČ.

NÁZEV SOUBORU: Pracovní právo.pdf

AUTOR: Jan Pichrt

ISBN: 9788074006678

VELIKOST SOUBORU: 6,75 MB

STÁHNOUT ČÍST

Pracovní právo definuje práva a povinnosti pracovníků a zaměstnavatelů. Evropské pracovní právo upravuje dvě hlavní oblasti: pracovní podmínky - pracovní dobu, částečný úvazek, práci na dobu určitou, vysílání pracovníků do zahraničí, právo na informování pracovníků a projednávání otázek ohledně ...

Pracovní právo je hybridní právní odvětví zahrnující prvky soukromého a veřejného práva.Odvětví pracovního práva je tvořeno souborem norem upravujících tři tematické okruhy: individuální pracovní právo, kolektivní pracovní právo a právní úprava zaměstnanosti. Základní vymezení pracovního práva v Česku se nachází v § 1 českého zákoníku práce.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY