Pracovní právo

Interdrought2020.com Pracovní právo Image
Hledáte knihu Pracovní právo? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Jan Pichrt? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Sedmé, doplněné a podstatně přepracované vydání vysokoškolské učebnice se zabývá všemi podstatnými oblastmi pracovního práva, představuje teoretický základ oboru, který zajímá každého z nás.Publikace reaguje především na skutečnost, že nabylo účinnosti několik podstatných novel zákoníku práce a rovněž došlo k novele občanského zákoníku, která se značným způsobem dotýká problematiky svéprávnosti v oblasti pracovněprávních vztahů. Najdete v ní i související literaturu a judikaturu, nejen českých soudů, a podrobný věcný rejstřík.Učebnice je určena především studentům, ale rovněž odborné veřejnosti, zaměstnavatelům, zaměstnancům a OSVČ.

NÁZEV SOUBORU: Pracovní právo.pdf

AUTOR: Jan Pichrt

ISBN: 9788074006678

VELIKOST SOUBORU: 1,46 MB

STÁHNOUT ČÍST

Seznam judikátů v sekci Pracovní právo. Porušením zásady rovného zacházení při odměňování za práci je též jednání zaměstnavatele spočívající v tom, že zaměstnanci nevyplatí pro nesplnění některé z podmínek stanovených vnitřním předpisem pobídkovou složku mzdy, kterou naopak vyplatil ostatním svým zaměstnancům odměňovaným za práci stejným ...

Seznam judikátů v sekci Pracovní právo. Porušením zásady rovného zacházení při odměňování za práci je též jednání zaměstnavatele spočívající v tom, že zaměstnanci nevyplatí pro nesplnění některé z podmínek stanovených vnitřním předpisem pobídkovou složku mzdy, kterou naopak vyplatil ostatním svým zaměstnancům odměňovaným za práci stejným ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY