Matematika 8

Interdrought2020.com Matematika 8 Image
Matematika 8 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Peter Bero. Přečtěte si s námi knihu Matematika 8 na interdrought2020.com
Matematika od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je prvým uceleným konceptom vyučovania matematiky na základnej škole. Na Slovensku ojedinelý súbor učebníc a pracovných zošitov od jedného autorského kolektívu pre prvú až deviatu triedu spracovaný v modernej grafickej úprave.Učebnice aj pracovné zošity sú spracované podľa inovovaného ŠVP platného od septembra 2015. Tieto texty podporujú riadené aktívne učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a pri ktorom je učiteľ inšpirátorom a organizátorom diania v triede (metóda R.A.U.) tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...). Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme úlohy od najjednoduchších až po veľmi zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Je v nich veľmi veľa projektov, či už čisto matematických, alebo začleňujúcich do vyučovania matematiky prierezové témy.Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií.

NÁZEV SOUBORU: Matematika 8.pdf

AUTOR: Peter Bero

ISBN: 9788089792153

VELIKOST SOUBORU: 1,72 MB

STÁHNOUT ČÍST

Pracovní listy z matematiky a fyziky si také můžete vyzvednout i odevzdat ve škole na chodbě. ( každý den od 8,00 - 12,00 !! učivo 25.5. - 27.5. Povrch kvádru. a) výklad - výpočet povrchu kvádru zde: b) vzoreček pro výpočet kvádru zde: zapiš do sešitu . c) výpočet povrchu kvádru - ukázkový příklad zde: příklad zapiš do sešitu

8-9 let 4. ročník 9-10 let 5. ročník 10-11 let 6. ročník 11-12 let 7. ročník 12-13 let 8. ročník 13-14 let 9. ročník 14-15 let. 1.ROČNÍK. KROKOVÁN ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY