Strategie firemní komunikace

Interdrought2020.com Strategie firemní komunikace Image
Trávit čas knihou Strategie firemní komunikace! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Strategie firemní komunikace a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Starý známý marketing, který je založen na myšlence, že stačí vyrobit zboží, ocenit je, zajistit jeho distribuci a propagaci, je omylem. Není totiž schopen zajistit prosperitu v podmínkách, jež vládnou na počátku 21. století.I dnešní podniky řeší velmi staré otázky. Jak získat nové zákazníky a jak si udržet ty současné? Jak se prosadit na trhu? Většina organizací se přednostně zaměřuje na snižování výrobních, distribučních, provozních, obchodních a marketingových nákladů. Důsledkem nadřazenosti ekonomického hlediska je pak to, že se produkt, cena a distribuce stávají snadno napodobitelnou položkou.Životodárnou silou každého vztahu, tedy i vztahu komerčního, je komunikace. Protože budoucí úspěch značky velmi silně závisí na kvalitě vztahů se zákazníky a dalšími rozhodujícími cílovými skupinami, hraje komunikace v současném podnikání a v novém marketingu stěžejní roli.Každá organizace komunikuje. Vše, co podnik dělá, a často i to, co nedělá (ale měl by dělat), vysílá určité zprávy vůči jeho okolí. Pokud např. produkt nefunguje tak, jak jsme předpokládali, či pokud není služba poskytnuta odpovídajícím způsobem, zanechá to v nás negativní obraz o firmě i značce. Stejně nás - jako zákazníky - pobouří, není-li inzerovaný výrobek nikde k sehnání, je předražený nebo je-li jeho propagace zavádějící nebo urážlivá. A co víc, bude nám vadit i to, když nikdo z podniku nezodpoví naše dotazy nebo když podnik odmítne respektovat veřejný zájem. Takovou značku už nebudeme vyhledávat: náš vztah k ní se oslabí.Obsah knihy:Předmluva (Michal Burian, výkonný ředitel Transparency International ČR)Část I Integrovaná komunikace - komunikace pro třetí tisíciletí1 Integrovaná komunikace1.1 Posun v chápání marketingu1.2 Marketing a komunikace pro třetí tisíciletí1.3 Integrovaná komunikace jako důsledek i řešeníČást II Vize, značky a firemní identita: pevný základ firemní komunikace2 Podniková vize: kdo jsme a kam jdeme3 Komunikace a značky3.1 Produktová (individuální) značka3.2 Firemní značka a firemní identita3.3 Vztah firemní a produktové značkyČást III Komunikace se zájmovými a cílovými skupinami4.1 Zájmové skupiny4.2 Komunikace se zákazníky4.3 Komunikace se zaměstnanci4.4 Komunikace s médii4.5 Komunikace s dalšími zájmovými skupinami4.5.1 Nátlakové skupiny a zájmová sdružení4.5.2 Názoroví vůdci4.5.3 Státní správa, samospráva a zákonodárné orgány4.5.4 Komunikace s finanční komunitou4.5.5 Principy komunikace se zájmovými skupinamiZávěr - firemní reputace a značkaSlovníček pojmůUžitečné internetové adresyRejstřík jmenný (osob, institucí, firem a značek)Barevné obrazové přílohy

NÁZEV SOUBORU: Strategie firemní komunikace.pdf

AUTOR: Hana Škapová

ISBN: 8085943999

VELIKOST SOUBORU: 2,60 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kupte knihu Strategie firemní komunikace (Iveta Horáková) v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 20 miliónů titulů.

Dalšími aspekty firemní komunikace v mé práci jsou vnitrofiremní komunikace a úvod do problematiky personálního managementu. V těchto dvou kapitolách jsem se zam ěřila na problematiku komunikace se zam ěstnanci a na problematiku personálního managementu, kterou je motivace pracovního chování a získávání lidských zdroj ů

SOUVISEJÍCÍ KNIHY