Zábavná cvičení pro rozvoj čtení

Interdrought2020.com Zábavná cvičení pro rozvoj čtení Image
Zábavná cvičení pro rozvoj čtení je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavel Svoboda. Přečtěte si s námi knihu Zábavná cvičení pro rozvoj čtení na interdrought2020.com
Pracovní listy pomáhají zábavnou formou při nácviku čtení. Úkoly jsou založeny na zjištění, že kvalita čtení má zvláštní vztah k očním pohybům a vizuální percepci, důležitou složkou je plynulé sledování obrázků nebo textu. Cvičení lze rozdělit na čtenářská a nečtenářská, u každého je označen stupeň obtížnosti (1-5). Náměty jsou vybrány z oblastí, které děti baví, vyskytují se tu zvířata, hrady, zříceniny, tajná písma, i Harry Potter a Pán prstenů. Čtenář kromě pečlivého zrakového vnímání musí zapojit i logický úsudek, paměť a pozornost. Na konci publikace je uveden klíč se správnými výsledky řešení.Pracovní listy jsou vhodné pro individuální práci s dětmi, které si chtějí nebo potřebují zlepšit čtenářské dovednosti, lze je využít i ve specializovaných dyslektických třídách, v pedagogicko-psychologických poradnách nebo v domácím prostředí.

NÁZEV SOUBORU: Zábavná cvičení pro rozvoj čtení.pdf

AUTOR: Pavel Svoboda

ISBN: 9788073679057

VELIKOST SOUBORU: 4,70 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zábavná cvičení pro rozvoj čtení - Oční pohyby, rozlišování znaků a písmen - Pavel Svoboda. Oční pohyby, rozlišování znaků a písmen Pracovní listy pomáhají zábavnou formou při nácviku čtení. Úkoly jsou založeny na zjištění, že kvalita čtení má zvláštní vztah k očním pohybům a vizuální percep...

Zábavná cvičení pro rozvoj čtení. Pracovní listy pro nácvik čtení hravou formou. Cvičení jsou rozdělená podle obtížnosti (1-5) na čtenářská a nečtenářská.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY