Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 2

Interdrought2020.com Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 2 Image
Trávit čas knihou Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 2! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 2 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Z obsahu:E. Odborné a finančné riadenie podniku- Stratégia a riadenie dopravnej firmy- Marketing- Finančné riadenie- Účtovníctvo- Cenotvorba, náklady a kalkulácie- Ekonomická analýza- Platobný styk podnikov- Poistenie podnikateľských rizík- Informačný systém v doprave- Ďalšie služby- Organizácia a riadenie dopravnej firmyF. Prístup na trh- Predpisy týkajúce sa založenia dopravného podniku- Základná terminológia a delenie osobnej dopravy- Podmienky a formality spojené s výkonom profesie- Prvotná evidencia- Logistika- Medzinárodná cestná nákladná doprava a colná problematika- Režim práce osádok vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave- Regulácia medzinárodnej cestnej dopravy

NÁZEV SOUBORU: Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 2.pdf

AUTOR: Miloš Poliak

ISBN: 9788080709969

VELIKOST SOUBORU: 10,16 MB

STÁHNOUT ČÍST

S p l n o m o c n e n i e - s ú h l a s podľa ustanovení § 10 ods. 9 zákona č. 330/2007 Z.z. pre potreby preukázania bezúhonnosti v konaní vo veci vydania osvedčenia o registrácii autoškoly podľa zákona č. 93/2005 Z.z. - Fyzická osoba oprávnená na podnikanie (DOCX, 13 kB)

PRVÁ ČASŤ. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA § 1. Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje a) prístup k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, 1) b) pravidlá podnikania v cestnej doprave a v taxislužbe, c) zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia v pravidelnej doprave, d) práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich v autobusovej doprave 2) a v taxislužbe,

SOUVISEJÍCÍ KNIHY