Kladsko

Interdrought2020.com Kladsko Image
Trávit čas knihou Kladsko! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Kladsko a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Kladsko bylo a je specifickým regionem ve střední Evropě, se složitým historickým vývojem, územním přesahem (v minulosti se rozkládal na území různých zemí), s měnící se státní příslušností, národnostní, jazykovou i kulturní rozmanitostí. Jeho multikulturní charakter přináší moderní společnosti výrazná pozitiva; ta je třeba uchovávat, využívat a dále rozvíjet. Za hlavní aspekty, jednoznačně zařazující Kladsko mezi mimořádně evropské regiony s bohatou historickou a kulturní tradicí, lze považovat zejména kladskou regionální identitu (její kořeny, utváření a proměny) a vnímání Kladska jako regionu historické paměti.Publikace Kladsko, historickogeografický lexikon si klade nelehký cíl, přispět k prohlubování soudobé kladské regionální identity, kladského kulturního dědictví i regionální identity evropské ve smyslu Kladska jako součásti Euroregionu Glacensis. Je prací, založenou na základním výzkumu v oborech historiografie, historická geografie, regionální geografie a regionální rozvoj, avšak v součinnosti s mnoha dalšími příbuznými disciplínami. Zároveň lze lexikon využívat v zájmových oblastech vzdělávání, cestovního ruchu, osvěty, popularizace kladské země či v mnoha dalších pohledech na poznávání Kladska.

NÁZEV SOUBORU: Kladsko.pdf

AUTOR: Eva Semotanová

ISBN: 9788072862405

VELIKOST SOUBORU: 9,46 MB

STÁHNOUT ČÍST

KLADSKO A OKOLÍ POD DROBNOHLEDEM. Kladské pevnosti úspěšně konkuruje podobný objekt vystavěný nad vesnicí Srebrna Góra. Tajuplným nádechem zase oplývají rozlehlé trosky kdysi honosného zámku na okraji obce Kamieniec Ząbkowicki, který patřil nizozemské princezně Marianě Oranžské.

Kladsko v české frazeologii. Ke Kladsku je v jedné z hypotéz vztahováno úsloví „za krále Klacka" (ve východních Čechách „za klackýho krále"), označujícího velmi dávnou dobu, „když v Kladsku v době, jakou už nikdo nepamatuje, vládl mocný král", což může být například odkaz na knížete Slavníka, resp. na dobu před vyvražděním Slavníkovců.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY