Proč muži chtějí sex a ženy potřebují lásku

Interdrought2020.com Proč muži chtějí sex a ženy potřebují lásku Image
Trávit čas knihou Proč muži chtějí sex a ženy potřebují lásku! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Proč muži chtějí sex a ženy potřebují lásku a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Allan a Barbara Peasovi, autoři světově proslulého bestselleru Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, ve své nové vtipné příručce převádějí řeč vědy a špičkového výzkumu do zábavného čtení a přinášejí odpovědi na otázky, jak najít skvělého partnera a zajistit si spokojenou budoucnost, jak naložit s nevěrným partnerem, co muže a ženy vzrušuje a co je naopak odrazuje nebo co dělat, když už nefunguje vzájemná přitažlivost.

NÁZEV SOUBORU: Proč muži chtějí sex a ženy potřebují lásku.pdf

AUTOR: Barbara Pease

ISBN: 9788024913742

VELIKOST SOUBORU: 8,28 MB

STÁHNOUT ČÍST

Proč muži chtějí sex a ženy potřebují lásku Nevěra jako vyrovnání si účtů nás naplní nepříjemným pocitem viny, pošpinění a odporu vůči sobě a je i určitou formou týrání, které postihne vás i vašeho krátkodobého partnera, kterého jste k odplatě využili.

Allan a Barbara Peasovi, autoři světově proslulého bestselleru Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, ve své nové vtipné příručce převádějí řeč vědy a špičkového výzkumu do zábavného čtení a přinášejí odpovědi na otázky, jak najít skvělého partnera a zajistit si spokojenou budoucnost, jak naložit s nevěrným partnerem, co muže a ženy ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY