Finančná a ekonomická analýza

Interdrought2020.com Finančná a ekonomická analýza Image
Finančná a ekonomická analýza je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Július Alexy. Přečtěte si s námi knihu Finančná a ekonomická analýza na interdrought2020.com
Učebná pomôcka prezentuje vybrané state z finančnej a ekonomickej analýzy. Jej cieľom je poskytnúť všeobecné metodické východiská a poznatky z finančnej analýze. Rozsahskrípt predstvuje utriedený študijný materiál, ktorý sa nekryje s celým rozsahom predmetu.

NÁZEV SOUBORU: Finančná a ekonomická analýza.pdf

AUTOR: Július Alexy

ISBN: 8089018904

VELIKOST SOUBORU: 4,20 MB

STÁHNOUT ČÍST

Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku Druhé doplnené a prepracované vydanie Vysokoškolská učebnica sústreďuje pozornosť na vybrané problémy finančnej a ekonomickej analýzy obchodného podniku ako na veľmi užitočné a v praxi využívané poznatky pri obchodných a marketingových rozhodnutiach na podnikovej úrovni.

Obsahom práce je finančná analýza firmy TARMAC CZ a.s.. Finančná analýza bola spracovaná za účelom podania úverového návrhu. Sústreďujem sa v nej na ukazovatele a modely, ktoré sú pre banku relevantné. V prvej časti predstavujem firmu, jej štruktúru a ciele.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY