Stavební spoření a stavební spořitelny

Interdrought2020.com Stavební spoření a stavební spořitelny Image
Trávit čas knihou Stavební spoření a stavební spořitelny! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Stavební spoření a stavební spořitelny a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Stavební spoření v České republice bylo založeno v roce 1993, kdy vstoupil v platnost zákon o stavebním spoření. Při jeho přípravě bylo v maximálně možné míře využito zahraničních zkušeností, kdy ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou byla připravována příslušná legislativní opatření. Ještě v roce 1993 vznikly první čtyři stavební spořitelny a v roce následujícím se jejich počet zvýšil o další dvě. Tento stav je zachován dodnes.To, že v současné době můžeme hovořit o velkém úspěchu stavebního spoření, je nutno přičíst i skutečnosti, že tento produkt na rozdíl od řady jiných, v té době na trh uváděných produktů, sliboval nejen zajímavé výnosy, ale také stabilitu a bezpečné ukládání úspor. Velmi pozitivní roli sehrál stát, který v rámci aktivní bytové politiky podpořil rozvoj produktu poskytováním optimální výše státní podpory. Významnou roli sehrála i skutečnost, že občané začali být nekompromisně konfrontováni s dříve neobvyklou nutností rozhodovat o svých bytových potřebách a zajišťovat je vlastními silami a na vlastní náklady.V průběhu 14 let fungování tohoto produktu nebyl dosud v České republice publikován materiál, který by blíže a v celém kontextu přiblížil podstatu fungování systému stavebního spoření. Cílem předkládané publikace je tento nedostatek odstranit a přispět tak k dalšímu rozvoji stavebního spoření, jako jednoho z účinných nástrojů financování bytové výstavby.

NÁZEV SOUBORU: Stavební spoření a stavební spořitelny.pdf

AUTOR: Petr Kielar

ISBN: 8086929309

VELIKOST SOUBORU: 5,35 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kalkulačka stavebního spoření. Spočítejte si, jak se zhodnotí vaše úspory na stavebku se státní podporou. Spočítat výnos

Stavební spoření reprezentuje specifický druh spoření, který umožňuje naspořit částku na budoucí výstavbu, rekonstrukci nebo jiné stavební úpravy nemovitosti.Během spoření klient získává, kromě pravidelného úroku z dosud naspořené částky, také statní podporu. Po splnění určitých podmínek má nárok na získání výhodného úvěru ze stavebního spoření.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY