Ekonomická dynamika

Interdrought2020.com Ekonomická dynamika Image
Trávit čas knihou Ekonomická dynamika! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Ekonomická dynamika a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Ekonomická dynamika je výrazným fenoménom, ktorý sa stal súčasťou mnohých ekonomických analýz skúmajúcich chod ekonomiky ako celku či jednotlivých procesov pomocou modelovania zmien systému.Cieľom monografie je zrozumiteľným a prístupným spôsobom vysvetliť a objasniť ekonomické a modelovacie problémy ekonomickej dynamiky, ako aj aplikáciu dynamických modelov na makroekonomickej úrovni. Publikácia je určená predovšetkým študentom na vysokých školách ekonomického zamerania, ale môže byť vhodnou pomôckou aj pracovníkom v hospodárskej praxi.

NÁZEV SOUBORU: Ekonomická dynamika.pdf

AUTOR: Marián Goga

ISBN: 9788080783945

VELIKOST SOUBORU: 3,23 MB

STÁHNOUT ČÍST

Systémová dynamika představuje metodu, prostřednictvím které dokážeme pochopit složitost komplexních systémů. Metody založené na počítačových simulacích pomocí sofistikovaných softwarů umožňují odkrýt složitost systému a vazby mezi množstvím jeho prvků/proměnných.

Bankovní spojení Československá obchodní banka, a. s. Číslo účtu: 170922147/0300 IBAN: CZ75 0300 0000 0001 7092 2147 SWIFT KÓD: CEKOCZPP

SOUVISEJÍCÍ KNIHY