Podnikové financie - učebnica

Interdrought2020.com Podnikové financie - učebnica Image
Podnikové financie - učebnica je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Karol Vlachynský. Přečtěte si s námi knihu Podnikové financie - učebnica na interdrought2020.com
Publikácia siedmich vysokoškolských učiteľov s dlhodobými praktickými aj pedagogickými skúsenosťami zahŕňa základné témy disciplíny podnikové financie, ktorými sú všeobecné princípy finančného riadenia podniku, potreba kapitálu a jeho štruktúry, spôsoby získavania kapitálu podniku, umiestňovanie kapitálu do dlhodobého a obežného majetku, finančné otázky združovania podnikov a krízového manažmentu, finančné vzťahy podniku k zahraničiu, stanovovanie hodnoty podniku, finančná analýza a finančné plánovanie. Spôsob výkladu vychádza zo všeobecne akceptovaných poznatkov hlavného prúdu teórie podnikových financií, pričom rešpektuje postavenie Slovenska ako člena Európskej únie a eurozóny. Preto je v publikácii zaradená aj samostatná kapitola zaoberajúca sa finančnou podporou podnikov z fondov EÚ.Publikácia je určená predovšetkým študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, študentom ekonomických fakúlt iných vysokých škôl a finančníkom v podnikovej sfére. Súčasťou publikácie je aj CD ako pomôcka na riešenie príkladov uvedených v texte a širšie aplikovaných v publikácii E. Fetisovová a kol.. Financie podnikov – zbierka príkladov.

NÁZEV SOUBORU: Podnikové financie - učebnica.pdf

AUTOR: Karol Vlachynský

ISBN: 9788080782580

VELIKOST SOUBORU: 2,75 MB

STÁHNOUT ČÍST

Vysokoškolská učebnica Financie a finančné riadenie poskytuje prehľad teoretických a praktických aspektov z oblasti verejných a podnikových financií a vytvára tak základ z tejto významnej oblasti ekonómie pre študentov technického a ekonomického zamerania. ... V druhej časti Podnikové financie teória vychádza z ...

Podnikové financie - Vlachynský Karol - Učebnica. Beletrie pro děti do 10 let Zásilka z Knihozemě Beletrie pro děti nad 10 let Pohádky Dětská dobrodružství Sci-fi a fantasy pro děti Dívčí knihy Knihy pro nejmenší Komiksy pro děti Básně, říkanky a písničky

SOUVISEJÍCÍ KNIHY