Bratislavský umelecký spolok

Interdrought2020.com Bratislavský umelecký spolok Image
Bratislavský umelecký spolok je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marta Herucová. Přečtěte si s námi knihu Bratislavský umelecký spolok na interdrought2020.com
Publikácia je prvou súhrnnou prezentáciou histórie jedného z našich najvýznamnejších umeleckých spolkov, ktorý zohral jedinečnú úlohu v rozvoji výtvarného umenia a kultúry nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. Spolok, zameraný na organizovanie výstav a podporu umelcov, založili v roku 1885 z iniciatívy vtedajšieho prešporského župana grófa Štefana Esterházyho. Ako prvý na území dnešného Slovenska podľa parížskeho vzoru organizoval „salóny umenia“ dostupné širokej verejnosti. Medzi členmi spolku boli od začiatku ľudia z rozmanitých sociálnych vrstiev, od šľachticov až po remeselníkov. Zastúpenie umelcov sa výraznejšie zvýšilo až po vzniku ČSR. Činnosť spolku vtedy nabrala na rozmanitosti a intenzívnosti: mestskú komunitu sa snažil oslovovať aj poriadaním večerných prednášok o umení, výletov a chýrnych plesov v Redute. 30. roky sa spájajú s rozšírením radov členov spolku o najvýznamnejších vtedajších architektov – Andreja Szőnyiho, Františka Wimmera, Artura Szalatnaia a Fridricha Weinwurma, ako aj s nástupom modernistov. K významným umelcom v spolku patrili o. i.: Teodor Jánoska, Jozef Murmann, Alojz Rigele, Edmund Gwerk, Július Schubert, Imrich Weiner-Kráľ a Ladislav Čemický.

NÁZEV SOUBORU: Bratislavský umelecký spolok.pdf

AUTOR: Marta Herucová

ISBN: 8089218148

VELIKOST SOUBORU: 8,68 MB

STÁHNOUT ČÍST

Bratislavský novoročný koncert 2017. Bratislavské novoročné koncerty sú výnimočným spoločenským podujatím, ktoré oživuje krásne diela dynastie Straussovcov, Jacquesa Offenbacha, Franza Lehára, či Gejzu Dusíka, ale aj tvorbu svetoznámych skladateľov akými sú Dmitrij Šostakovič a Giacomo Puccini, a mnohých iných.Každoročný unikátny umelecký vizuál inšpirovaný ...

Zuzana Francová, Želmíra Grajciarová, Marta Herucová: Bratislavský umelecký spolok 1885 - 1945

SOUVISEJÍCÍ KNIHY