Bratislavský umelecký spolok

Interdrought2020.com Bratislavský umelecký spolok Image
Trávit čas knihou Bratislavský umelecký spolok! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Bratislavský umelecký spolok a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikácia je prvou súhrnnou prezentáciou histórie jedného z našich najvýznamnejších umeleckých spolkov, ktorý zohral jedinečnú úlohu v rozvoji výtvarného umenia a kultúry nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. Spolok, zameraný na organizovanie výstav a podporu umelcov, založili v roku 1885 z iniciatívy vtedajšieho prešporského župana grófa Štefana Esterházyho. Ako prvý na území dnešného Slovenska podľa parížskeho vzoru organizoval „salóny umenia“ dostupné širokej verejnosti. Medzi členmi spolku boli od začiatku ľudia z rozmanitých sociálnych vrstiev, od šľachticov až po remeselníkov. Zastúpenie umelcov sa výraznejšie zvýšilo až po vzniku ČSR. Činnosť spolku vtedy nabrala na rozmanitosti a intenzívnosti: mestskú komunitu sa snažil oslovovať aj poriadaním večerných prednášok o umení, výletov a chýrnych plesov v Redute. 30. roky sa spájajú s rozšírením radov členov spolku o najvýznamnejších vtedajších architektov – Andreja Szőnyiho, Františka Wimmera, Artura Szalatnaia a Fridricha Weinwurma, ako aj s nástupom modernistov. K významným umelcom v spolku patrili o. i.: Teodor Jánoska, Jozef Murmann, Alojz Rigele, Edmund Gwerk, Július Schubert, Imrich Weiner-Kráľ a Ladislav Čemický.

NÁZEV SOUBORU: Bratislavský umelecký spolok.pdf

AUTOR: Marta Herucová

ISBN: 8089218148

VELIKOST SOUBORU: 10,50 MB

STÁHNOUT ČÍST

Novinár a nakladateľ Martin Györik kedysi napísal, že Bratislava je mestom spolkov. Bolo ich naozaj veľa: vlastenecký, lantropický, spoločenský, právnický, umelecký, kajakársky a mnohé iné. Jeden z najznámejších spolkov bol Okrášľovací spolok, ktorý patril medzi najužitočnejšie. Vznikol roku 1868.

OCENENIA 2009 - Cena Slovenského národného múzea - Spišského múzea v Levoči "Benefactor Musaei Scepusiensis" za príspevok v oblasti vedy a výskumu, 2007 - Cena revue Pamiatky a múzea za knihu a výstavu "Bratislavský umelecký spolok"; IX.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY