Hospodárska politika Slovenského štátu

Interdrought2020.com Hospodárska politika Slovenského štátu Image
Trávit čas knihou Hospodárska politika Slovenského štátu! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Hospodárska politika Slovenského štátu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 1938 - 1945.

NÁZEV SOUBORU: Hospodárska politika Slovenského štátu.pdf

AUTOR: Peter Mičko

ISBN: 9788374908115

VELIKOST SOUBORU: 8,84 MB

STÁHNOUT ČÍST

Hospodárska mobilizácia. Na riešenie krízovej situácie a na zmiernenie jej následkov slúži hospodárska mobilizácia. Preto v zmysle Nariadenia vlády SR č. 77 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie zo dňa 9. apríla 2020 budú poskytovatelia sociálnych služieb určení za subjekty hospodárskej mobilizácie (ďalej len „SHM"), aby v zmysle § 5 písm.

Slovensko v druhej Československej republike Oslabenie republiky po Mníchove využila Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS), ktorá 6. októbra 1938 za účasti predstaviteľov ďalších strán vyhlásila autonómiu Slovenska. HSĽS sa v pomerne krátkom čase podarilo ovládnuť politický život na Slovensku. Ostatné strany boli rozpustené, rovnaký osud postihol aj ich odbory ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY