Hospodárska politika Slovenského štátu

Interdrought2020.com Hospodárska politika Slovenského štátu Image
Hledáte knihu Hospodárska politika Slovenského štátu? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Peter Mičko? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 1938 - 1945.

NÁZEV SOUBORU: Hospodárska politika Slovenského štátu.pdf

AUTOR: Peter Mičko

ISBN: 9788374908115

VELIKOST SOUBORU: 3,94 MB

STÁHNOUT ČÍST

2.5.2 Hospodárska politika Slovenského štátu 2.6 Kultúra 2.7 Povstanie . III. Obnovená Československá republika 3.1 Zánik slovenskej štátnosti 3.2 Súdy a tresty . Záver Použitá literatúra. 21.11.2004 Napísal JOZEF JURÍK

Hospodárska politika je súhrn rozhodnutí štátu o cieľoch, použitých nástrojoch a konkrétnych opatreniach, ktorými sa snaží ovplyvniť fungovanie národnej ekonomiky v určitom období. Hlavným subjektom hospodárskej politiky v Slovenskej republike je vláda , ktorá je výkonným orgánom štátnej moci.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY