Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 6. ročník ZŠ s podrobnými rozbormi

Interdrought2020.com Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 6. ročník ZŠ s podrobnými rozbormi Image
Trávit čas knihou Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 6. ročník ZŠ s podrobnými rozbormi! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 6. ročník ZŠ s podrobnými rozbormi a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novými vzdelávacími plánmi. Nové učivo aj opakovanie precvičuje v nadväznosti na kapitoly v novej učebnici Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl (2009).Prostredníctvom práce s vecnými aj umeleckými textami rozvíja a zdokonaľuje zručnosti a schopnosti nevyhnutné na získanie čitateľskej gramotnosti. Táto schopnosť je kľúčová nielen v predmete slovenský jazyk, ale aj v ostatných predmetoch a vzdelávaní všeobecne, pretože žiak má vedieť rôzne druhy textu nielen správne prečítať, ale aj vnímať jeho obsah, orientovať sa v ňom a rozumieť mu, vyhľadať potrebné informácie, odlíšiť dôležité od menej dôležitých, posúdiť a využiť získané informácie – vyvodiť príčiny, súvislosti a vzťahy, pochopiť symbolickú rovinu textu a umelecké prostriedky, vysvetliť ich obsah (pri umeleckých textoch) atď.Podrobný rozbor úloh žiakovi ponúka vysvetlenia, návody a rady, ako postupovať pri riešení. Rozbor je neoceniteľnou pomôckou pre žiaka pri domácej príprave, pretože-nabáda k pozornému a sústredenému čítaniu textu, -radí, na čo sa má žiak pri riešení úlohy sústrediť, čo si uvedomiť, -pri náročnejších úlohách odporúča postupnosť krokov a upozorňuje na prípadné chyby, -povzbudzuje a jemne vedie, ako si poradiť s rôznymi typmi úloh, -vysvetleniami podporuje skutočné pochopenie učiva.Správne odpovede v závere knihy umožňujú žiakovi kontrolovať si svoju prácu.

NÁZEV SOUBORU: Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 6. ročník ZŠ s podrobnými rozbormi.pdf

AUTOR: Renáta Lukačková

ISBN: 9788089160846

VELIKOST SOUBORU: 10,67 MB

STÁHNOUT ČÍST

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ Matematika pre 2. ročník ZŠ s VJM - učebnica (preklad) Matematika pre 2. ročník ZŠ s VJM, 1. časť - pracovný ; testy zo slovenskeho jazyka gramatika pre 6.rocnik - Referáty, ťaháky, maturita, testy pre 2.roc zš zo slovenského jazyka · tvorenie slov z písmen O B E D N Ž

Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry. Pre 7. ročník ZŠ/sekundu 8-ročných gymnázií. S podrobnými rozbormi úloh. Renáta Lukačková

SOUVISEJÍCÍ KNIHY