Perorální antidiabetika

Interdrought2020.com Perorální antidiabetika Image
Perorální antidiabetika je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jindra Perušičová. Přečtěte si s námi knihu Perorální antidiabetika na interdrought2020.com
Kniha vznikla na základě pozitivního ohlasu účastníků odborných diabetologických seminářů, které proběhly na šesti místech ČR a byly věnovány farmakoterapii diabetu 2. typu.Mottem seminářů byla otázka: „Potřebujeme nová perorální antidiabetika v léčbě diabetes mellitus 2. typu?" Původní myšlenka na vydání sborníku z těchto setkání přerostla v záměr napsat monografii, a to na základě bohatých diskusí účastníků seminářů (diabetologů, internistů, praktických lékařů) s přednášejícími. Každý z autorů (motivován zájmem lékařů o předkládanou tematiku) zpracoval ústní sdělení do samostatné kapitoly, kterou rozšířil o nejdůležitější současné poznatky a informace a doplnil je doprovodnými tabulkami a grafy. Publikace však není jen přehledem o všech dostupných perorálních antidiabeticích, jejich mechanismu účinku, indikacích ap., ale sleduje původní zadání seminářů - upozornění a zamyšlení se nad všemi aspekty léčby perorálními antidiabetiky.

NÁZEV SOUBORU: Perorální antidiabetika.pdf

AUTOR: Jindra Perušičová

ISBN: 9788072622177

VELIKOST SOUBORU: 9,48 MB

STÁHNOUT ČÍST

Perorální antidiabetika se snadno užívají, jsou bezbolestná, pohodlná a nenákladná. Ačkoli současná literatura ukazuje, že léčba perorálními antidiabetiky během těhotenství může příznivým způsobem zajistit euglykémii u žen s diabetem 2. typu a gestačním diabetem, léčbou volby zůstává inzulin.12 Je zapotřebí ...

Jedinou vyjímkou jsou pacienti - diabetici, užívající metforminová perorální antidiabetika. Při předpokládaném použití kontrastní látky je nutné tyto léky vysadit a pacienty převést na inzulín.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY