Etická výchova pre 7. ročník základných škôl

Interdrought2020.com Etická výchova pre 7. ročník základných škôl Image
Hledáte knihu Etická výchova pre 7. ročník základných škôl? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Hedviga Macáková? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Autorka pracovného zošita Etika pre 7. ročník ZŠ je skúsenou učiteľkou Etickej výchovy na základnej škole. Pri tvorbe textov v pracovnom zošite vychádzala zo svojich praktických skúseností, preto všetky texty, úlohy a aktivity sú overené v praxi. V prvom polroku je pracovný zošit venovaný okruhom známym z predchádzajúcich ročníkov – sebapoznávanie, asertivita a prosociálnosť, v druhom polroku pribudnú nové témy – rodina, vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, empatia a porozumenie vo vzťahu k starým, chorým a postihnutým. Pracovným zošitom sprevádza žiakov príbeh malého princa zo známej knihy Antoine Saint Exuperyho, ktorý v skutočnosti prežíva príbeh každého človeka – učí sa spoznávať samého seba, porozumieť ľuďom vo svojom okolí a hľadať cesty, ako robiť svet lepším.

NÁZEV SOUBORU: Etická výchova pre 7. ročník základných škôl.pdf

AUTOR: Hedviga Macáková

ISBN: 9788081203787

VELIKOST SOUBORU: 5,11 MB

STÁHNOUT ČÍST

Literárna výchova určená pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Učebnicu schválilo Ministerstvo ŠVVaŠ SR a zaradilo ju do zoznamu základných učebníc. Učebnica je výborná pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií.

Kniha: Etická výchova pre 6. ročník základných škôl Autor: Tatiana Piovarčiová Pracovný zošit tvorí súbor aktivít pre každého žiaka rozpracovaný podľa platných učebných osnov.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY