Zákon o inspekci práce

Interdrought2020.com Zákon o inspekci práce Image
Trávit čas knihou Zákon o inspekci práce! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Zákon o inspekci práce a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Komentář k zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 17. novely – zákona č. 81/2015 Sb.Účelem komentáře je poukázat na význam zákona o inspekci práce, který stále není plně doceněn odbornou i laickou veřejností, ač dopustí-li se zaměstnavatel některého ze správních deliktů upravených právě v tomto zákoně, mohou jej postihnout poměrně významné, někdy až drakonické sankce.Cílem autorů je nejen popsat platnou právní úpravu správního dozoru nad dodržováním pracovněprávních povinností ze strany inspekce práce, ale především věcně, stručně a přitom se znalostí věci reagovat na celou řadu aplikačních otázek, s nimiž se autoři opakovaně setkávají ve své rozdílné praxi.Jednoznačnou výhodou tohoto komentáře je skutečnost, že autorský kolektiv má zkušenosti z legislativního prostředí i aplikační praxe. Zatímco JUDr. Jaroslav Stádník a Mgr. Petr Kieler organizačně a metodicky zajišťovali realizaci kontrolní činnosti, resp. také rozhodovali v následně zahájených správních řízení o udělení sankcí za správní delikty obsažených v zákoně o inspekci práce či zákoně o zaměstnanosti, doc. Martin Štefko často hájí zájem kontrolovaných subjektů na dodržení zákonnosti a zjištění materiální pravdy ze strany kontrolních orgánů.

NÁZEV SOUBORU: Zákon o inspekci práce.pdf

AUTOR: Martin Štefko

ISBN: 9788074789311

VELIKOST SOUBORU: 1,39 MB

STÁHNOUT ČÍST

V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o ...

Komentář k zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 17. novely - zákona č. 81/2015 Sb. Účelem komentáře je poukázat na význam zákona o inspekci práce, který stále není plně doceněn odbornou i laickou veřejností, ač dopustí-li se zaměstnavatel některého ze správních deliktů upravených právě v tomto zákoně, mohou jej postihnout poměrně ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY