Intenzivní medicína

Interdrought2020.com Intenzivní medicína Image
Hledáte knihu Intenzivní medicína? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je Jiří Vítovec? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Monografie předních odborníků není adresována jen medikům, ale poslouží zejména jako základní učebnice v postgraduální přípravě v těch klinických oborech, jejichž součástí je problematika intenzívní medicíny. V současnosti probíhá u nás úsilí, na jehož konci by měl vzniknout nástavbový obor intenzívní medicína podobně, jako je tomu již v řadě zemí s vyspělým zdravotnictvím. Autoři vybrali takové okruhy problémů, se kterými se lze s větší či menší frekvencí na našich pracovištích setkat. Na vybraných tématech pracovala řada odborníků mnoha klinických disciplín.OBSAH: 1. Intenzívní medicína - definice, organizační problematika2. Etické aspekty intenzívní medicíny3. Základní výkony k zajištění vitálních funkcí4. Základy monitorování v intenzívní medicíně5. Respirační insuficience6. Umělá plicní ventilace a kyslíková terapie7. Akutní kardiovaskulární problematika v intenzívní medicíně8. Šok, sepse, multiorgánové selhání9. Nozokomiální infekce v intenzívní medicíně10. Gastroenterologická problematika v intenzívní medicíně11. Akutní renální selhání12. Hematologická problematika v intenzívní medicíně13. Úrazy14. Tonutí a poškození fyzikálními vlivy15. Akutní intoxikace16. Neurologická problematika v intenzívní medicíně17. Neodkladné situace v porodnictví z pohledu intenzívní medicíny18. Akutní problematika v onkologii19. Metabolismus a výživa kriticky nemocných20. Akutní stavy v diabetologii a endokrinologii21. Pediatrická problematika v intenzívní medicíně22. Psychiatrická problematika v intenzívní medicíně23. Přehled nejčastěji užívaných farmak v intenzívní medicíněDoporučená literatura Abecední seznam použitých zkratek Rejstřík Z recenzí: Kniha Ševčíka, Černého, Vítovce a kolektivu je velice důležitým dílem, které především zdůrazňuje význam péče v intenzivní medicíně, péče o neodkladné stavy. Je velice dobře zpracována, napsána čistou a jasnou češtinou, dobře rozčleněna. prof. MUDr. Jaroslav Počta, CSc. Anesteziologie a neodkladná péče Důležitost vydání této knihy a zřízení specializačního oboru intenzívní medicína je patrný z příkladu vyspělých zemí, kde se neustále zvyšuje počet intenzívních lůžek a současně dochází ke zkracování hospitalizace u neakutních pacientů. V USA dosahují výdaje za intenzívní péči neuvěřitelných 1-2 % hrubého národního produktu. I u nás budou nutně stoupat výdaje za intenzívní péči, která je poskytována nejenom atestovanými anesteziology, ale také specializovanými internisty a chirurgy. Z těchto důvodů je nutné kvalitní vzdělání těchto lékařů, kteří musejí být schopni efektivně rozhodovat o vynakládaných finančních prostředcích na péči a poskytovat ji v souladu s nejmodernějšími poznatky. MUDr. Petr Bezdíček KOMPAS, 3, 2000, č. 4

NÁZEV SOUBORU: Intenzivní medicína.pdf

AUTOR: Jiří Vítovec

ISBN: 8072620428

VELIKOST SOUBORU: 5,21 MB

STÁHNOUT ČÍST

Autor e-knihy: Pavel Ševčík; et al., Téma/žánr: intenzivní medicína, Počet stran: 1195, Cena: 1800 Kč, Rok vydání: 2014, Nakladatelství: Galén

Vzhledem k současným okolnostem infekce COVID-19, které mohou komplikovat přípravu ke zkoušce na konci kmene, případně k atestaci, Vás chci informovat, že přednášky ze Specializačního kurzu - Přehled anesteziologie a intenzivní medicíny na konci základního kmene, který se konal v termínu 17.2.-21.2.2020 na KARIM 2.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY