Aktivizujúce vyučovanie

Interdrought2020.com Aktivizujúce vyučovanie Image
Trávit čas knihou Aktivizujúce vyučovanie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Aktivizujúce vyučovanie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Zámerom titulu je upriamiť pozornosť na vybrané didaktické aspekty výučby,ktorých aplikovanie a rešpektovanie v pedagogickej praxi zvýši efektivitu práce učiteľa, uľahčia a najmä zatraktívnia proces učenia sa žiakov. Škola sa tak stane atraktívnym a zmysluplným miestom aktivity učiteľa, ale predovšetkým žiakov.

NÁZEV SOUBORU: Aktivizujúce vyučovanie.pdf

AUTOR: Jana Hanuliaková

ISBN: 9788081530364

VELIKOST SOUBORU: 1,50 MB

STÁHNOUT ČÍST

vyučovanie - skupinové vyučovanie a jeho postavenie v porovnaní s tradičnými metódami vyučovania. V druhej časti sú opísané jednotlivé aktivizujúce metódy, ktoré sa dajú použiť v predmete náboženská výchova. Tieto metódy sú uplatňované so zásadami nového kurikula predmetu katolícke náboženstvo.

Kľúčové slová: aktivizujúce metódy, učitelia matematiky, vyučovanie matematiky, aktivizujúce činnosti 1 Úvod V súčasnej škole je náročné zaujať ţiakov. Preto jednou z najdôleţitejších úloh súčasného učiteľa je motivovať svojich ţiakov a povzbudzovať ich k aktívnemu zapájaniu sa do vyučovania.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY