Fyzika vnútorného prostredia budov

Interdrought2020.com Fyzika vnútorného prostredia budov Image
Fyzika vnútorného prostredia budov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jozef Hraška. Přečtěte si s námi knihu Fyzika vnútorného prostredia budov na interdrought2020.com
Publikácia sa zaoberá kvantifikáciou a hodnotením fyzikálnych veličín vo vnútornom prostredí budov.

NÁZEV SOUBORU: Fyzika vnútorného prostredia budov.pdf

AUTOR: Jozef Hraška

ISBN: 9788022739177

VELIKOST SOUBORU: 8,42 MB

STÁHNOUT ČÍST

vnútorného prostredia, pri ktorom je percento nespokojných subjektov menšie ako 15 %. 1.2 Vzduchotechnika Vzduchotechnika (VZT) je technický odbor, zaoberajúci sa tvorbou vnútorného prostredia, čiţe internej mikroklímy (IM) budov, vytváraním podmienok k priebehu technologických procesov či skladovaniu alebo premiestňovaniu

Parametre vnútorného prostredia pre výpočet energie. Táto kapitola vychádza z európskej normy EN 15251 [10], ktorá sa zaoberá vstupnými parametrami vnútorného prostredia pre návrh a posúdenie energetickej hospodárnosti budov. Štandardizované vstupné hodnoty pre výpočet energie sú potrebné pre výpočty špecifikované v ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY