Základy klinické psychologie

Interdrought2020.com Základy klinické psychologie Image
Základy klinické psychologie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Petr Goldmann. Přečtěte si s námi knihu Základy klinické psychologie na interdrought2020.com
Klinická psychologie studuje nástroje porozumění psychice konkrétního jedince, zejména člověka nějakým způsobem trpícího, a rozvíjí možnosti psychologické pomoci a psychosociální podpory. Předkládaná práce představuje v české literatuře unikátní učebnici uvádějící do této problematiky. Popisuje teoretická východiska současné klinické psychologie i konkrétní podmínky výkonu profese v České republice. Pojetí učebnice překlenuje rozdíl mezi duševními a tělesnými starostmi člověka i mezi světem pomáhajících a těch, jimž se pomáhá (jak celkovým postojem autorů, tak pozorností věnovanou psychickým obtížím zdravotníků apod.).

NÁZEV SOUBORU: Základy klinické psychologie.pdf

AUTOR: Petr Goldmann

ISBN: 8071785504

VELIKOST SOUBORU: 1,29 MB

STÁHNOUT ČÍST

Publikace navazuje na úspěšnou knihu Základy klinické psychologie a představuje jednotlivé speciální okruhy a oblasti, jimž potřebuje klinicky pracující psycholog (poradce, speciální pedagog) rozumět. Je doplněna řadou případových studií, profilů různých klinických pracovišť i portrétů našich předních ...

Základy klinické adiktologie Adiktologie je multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování,...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY