Základy klinické psychologie

Interdrought2020.com Základy klinické psychologie Image
Trávit čas knihou Základy klinické psychologie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Základy klinické psychologie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Klinická psychologie studuje nástroje porozumění psychice konkrétního jedince, zejména člověka nějakým způsobem trpícího, a rozvíjí možnosti psychologické pomoci a psychosociální podpory. Předkládaná práce představuje v české literatuře unikátní učebnici uvádějící do této problematiky. Popisuje teoretická východiska současné klinické psychologie i konkrétní podmínky výkonu profese v České republice. Pojetí učebnice překlenuje rozdíl mezi duševními a tělesnými starostmi člověka i mezi světem pomáhajících a těch, jimž se pomáhá (jak celkovým postojem autorů, tak pozorností věnovanou psychickým obtížím zdravotníků apod.).

NÁZEV SOUBORU: Základy klinické psychologie.pdf

AUTOR: Petr Goldmann

ISBN: 8071785504

VELIKOST SOUBORU: 3,74 MB

STÁHNOUT ČÍST

Title: Základy klinické psychologie - Bohumila Baštecká epub fb2 PDF Created Date: 1/22/2018 12:10:59 PM

Jsme veřejná univerzální knihovna, kterou může využívat úplně každý. Naším posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Máme ve fondu přes 2 000 000 dokumentů, vybere si u nás opravdu každý.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY