Porodnictví

Interdrought2020.com Porodnictví Image
Porodnictví je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Bedřich Srp. Přečtěte si s námi knihu Porodnictví na interdrought2020.com
Učebnice vychází po desetileté přestávce z naléhavé potřeby předat studentům medicíny přehledně utříděné poznatky spolu s nejnovějšími znalostmi oboru. Jejími autory jsou přední čeští a moravští učitelé, kteří dlouhodobě odborně, pedagogicky i vědecky působí na lékařských fakultách. Kromě nich je zárukou vysoké odborné úrovně i K. Maršál, přední světový perinatolog ze Švédska. Kniha vychází i z hlubokých znalostí potřeb studentů v pregraduální přípravě.

NÁZEV SOUBORU: Porodnictví.pdf

AUTOR: Bedřich Srp

ISBN: 8071693553

VELIKOST SOUBORU: 3,57 MB

STÁHNOUT ČÍST

Gynekologie a porodnictví. Vedou komplikace při porodu k poruchám mozku novorozence? 27. 1. 2014. V listopadu 2013 vyšly dvě protikladné studie zabývající se otázkou, zda je lidský omyl v průběhu porodu příčinou mozkové poruchy u novorozence.

Otázky ke státní zkoušce z gynekologie a porodnictví (1. LF UK, VL) Procvičování gynekologických nástrojů k SRZk (1. LF UK) Otázky ke státní zkoušce z gynekologie a porodnictví (3. LF UK, VL) Otázky ke státní zkoušce z gynekologie a porodnictví (LFHK)

SOUVISEJÍCÍ KNIHY