Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia

Interdrought2020.com Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia Image
Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Kocek. Přečtěte si s námi knihu Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia na interdrought2020.com
Tento svazek přináší česky psané příspěvky z mezinárodní konference InterCorp pořádané v září 2009 v Praze. Je to první výstup z mnohojazyčného paralelního korpusu přinášející studie a srovnávací analýzy celkem 13 jazyků (vůči češtině) v oblasti lexikonu, gramatiky, slovotvorby, frazeologie, syntaxe a dalších.

NÁZEV SOUBORU: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia.pdf

AUTOR: Jan Kocek

ISBN: 9788074220586

VELIKOST SOUBORU: 10,57 MB

STÁHNOUT ČÍST

2005 - 2011 MSM 00216220823 Český národní korpus a korpusy dalších jazyků, členka řešitelského kolektivu dílčího úkolu Paralelní korpusy. Bulharsko-český korpus.

Požadavky ke kontrole studia: ... Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha: NLN/Ústav Českého národního korpusu 2010. Čermák, P. - Štichauer, P. (2010). "Španělské a italské kauzativní konstrukce hacer / fare + sloveso a jejich české ekvivalenty". In Čermák, F. - Kocek, J. (et alii).

SOUVISEJÍCÍ KNIHY