Zdravotnická povolání

Interdrought2020.com Zdravotnická povolání Image
Trávit čas knihou Zdravotnická povolání! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Zdravotnická povolání a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná rozhodnutí převážně Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, vrchních a krajských soudů jsou doplněna rozhodčími nálezy Rozhodčího soudu při IAL SE. Připojeny jsou i některé zajímavé rozsudky slovenských soudů. Jednotlivá rozhodnutí jsou zpracována do podoby standardního judikátu včetně právní věty a podstatné části odůvodnění.Rozhodnutí jsou členěna celkem do třinácti částí a řeší obecné i zvláštní otázky rozhodčího řízení. Jednotlivé části souboru jsou věnovány působnost zákona o rozhodčím řízení, zásadám rozhodčího řízení, subjektům rozhodčího řízení a rozhodčím soudům a jiným rozhodčím orgánům. Velký počet rozhodnutí je věnován rozhodčí smlouvě a způsobu určení rozhodce. Závěr přehledu tvoří judikatura Evropského soudního dvora v oblasti rozhodčího řízení. Publikace je doplněna rejstříkem usnadňujícím vyhledávání.

NÁZEV SOUBORU: Zdravotnická povolání.pdf

AUTOR: Eva Prošková

ISBN: 9788073576615

VELIKOST SOUBORU: 3,18 MB

STÁHNOUT ČÍST

Úsek pro nelékařská zdravotnická povolání řídí a koordinuje pracovníky nelékařských zdravotnických profesí, především; všeobecné sestry, porodní asistenty, zdravotní laboranty, nutriční terapeuty, RTG asistenty, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky a fyzioterapeuty.

Titulní stránka > Odborná veřejnost > Pracovní příležitosti > Nelékařská zdravotnická povolání. Nabídka stipendia pro studenty oborů praktická sestra, všeobecná sestra, radiologický asistent a fyzioterpeut: Našim zaměstnancům nabízíme: • příspěvek na stravování,

SOUVISEJÍCÍ KNIHY