Občiansky zákonník

Interdrought2020.com Občiansky zákonník Image
Občiansky zákonník je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Občiansky zákonník na interdrought2020.com
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. januáru 2020, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 394/2019 Z. z.- 9. vydanie

NÁZEV SOUBORU: Občiansky zákonník.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788081730917

VELIKOST SOUBORU: 10,32 MB

STÁHNOUT ČÍST

Občiansky zákonník je (hlavný) zákonník obsahujúci predpisy z oblasti občianskeho práva.Takýto zákonník existuje v mnohých krajinách, napr.: Slovensko: Občiansky zákonník (Slovensko) Česko: Občanský zákoník Rakúsko (predtým Rakúska monarchia): Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Všeobecný občiansky zákonník); Jozefínsky občiansky zákonník

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY