Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2006

Interdrought2020.com Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2006 Image
Hledáte knihu Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2006? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2006 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
ÚPLNÉ ZNENIE- postupov účtovania pre podnikateľov - zostavenia účtovnej závierky - zákona o účtovníctveOpatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 25 167/2003-92, opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74.Príloha č. 1 k opatreniu č. 23 054/2002-92RÁMCOVÁ ÚČTOVÁ OSNOVA PRE PODNIKATEĽOVPríloha č. 2 k opatreniu č. 23 054/2002-92 v znení neskorších predpisovZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIEOpatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 25 167/2003-92 a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 a opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74.Vzor výkazov:Príloha č. 1 - SÚVAHAPríloha č. 2 - VÝKAZ ZISKOV A STRÁTPríloha č. 3 k opatreniu č. 4455/2003-92 - POZNÁMKYPríloha č. 4 - ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIEZákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., v znení zákonač. 561/2004 Z. z. a v znení zákona č. 518/2005 Z. z.Novely platné od 1. 1. 2006 sú zvýraznené polotučným typom písma.

NÁZEV SOUBORU: Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2006.pdf

AUTOR: none

ISBN: 8088727952

VELIKOST SOUBORU: 1,71 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kniha: Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2007 Úplné znenie opatrení MF SR platné od 01.01.2007. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od 27. 4. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny opět otevřeny.

Podvojné účtovníctvo podnikateľov pre rok 2015 - Kolektív autorov. Každoročne vychádza súborná príručka Podvojné účtovníctvo podnikateľov, ktorá sa člení na 4 časti: do prvej časti sú zaradené úplné znenia opatrenia upravujúceho podrobnosti o postupoch účtovania a rá...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY