Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2006

Interdrought2020.com Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2006 Image
Trávit čas knihou Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2006! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2006 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
ÚPLNÉ ZNENIE- postupov účtovania pre podnikateľov - zostavenia účtovnej závierky - zákona o účtovníctveOpatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 25 167/2003-92, opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74.Príloha č. 1 k opatreniu č. 23 054/2002-92RÁMCOVÁ ÚČTOVÁ OSNOVA PRE PODNIKATEĽOVPríloha č. 2 k opatreniu č. 23 054/2002-92 v znení neskorších predpisovZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIEOpatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 25 167/2003-92 a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 a opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74.Vzor výkazov:Príloha č. 1 - SÚVAHAPríloha č. 2 - VÝKAZ ZISKOV A STRÁTPríloha č. 3 k opatreniu č. 4455/2003-92 - POZNÁMKYPríloha č. 4 - ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIEZákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., v znení zákonač. 561/2004 Z. z. a v znení zákona č. 518/2005 Z. z.Novely platné od 1. 1. 2006 sú zvýraznené polotučným typom písma.

NÁZEV SOUBORU: Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2006.pdf

AUTOR: none

ISBN: 8088727952

VELIKOST SOUBORU: 4,26 MB

STÁHNOUT ČÍST

Podvojné porovnaj ceny v 1 obchode od 7.24 spoznaj overené obchody prečítaj recenzie skontroluj popis a parametre vyber najlepšiu ponuku kúp PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE PODNIKATEĽOV 2006 (KOLEKTÍV AUTOROV) [SK] (KNIHA) najlacnejšie v overenom obchode s dopravou zadarmo do 24h cez NajNakup.sk

Vážení priatelia, Vitajte na webových stránkach venovaných odbornej činnosti Ing.Anny Cenigovej, ktorá svoje viac ako štyridsaťročné skúsenosti v oblasti účtovníctva pretavuje do publikácií a seminárov pomáhajúcich orientovať sa v problematike účtovníctva.. Dôkazom úspešnosti jej práce je obľúbená príručka Podvojné účtovníctvo podnikateľov, ktorú ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY