Človek v systéme sociálnych otázok

Interdrought2020.com Človek v systéme sociálnych otázok Image
Trávit čas knihou Človek v systéme sociálnych otázok! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Človek v systéme sociálnych otázok a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Spoločnosť v jej jednotlivých vývojových etapách, vyjadrujúcich relatívne uzavretý sociálny celok rámcovaný jemu vlastným typom kultúry, racionality prezentovanej vedou a technikou, ekonomickým potenciálom, technologickou vyspelosťou, najmä - technizáciou a racionalizáciou práce, jej humanizácie prostredníctvom vytvárania sociálne žičlivého prostredia - sa vytvárajú pre túto základnú ľudskú činnosť (prácu) dôstojné z hľadiska kultivácie človeka prijateľnejšie, pokrok stimulujúce prostredie pre zmysluplnú sebarealizáciu jej subjektov.

NÁZEV SOUBORU: Človek v systéme sociálnych otázok.pdf

AUTOR: Vasiľ Kusin

ISBN: 9788081670381

VELIKOST SOUBORU: 8,69 MB

STÁHNOUT ČÍST

Dovolíme si položi ť pár otázok na ktoré ... kladiem skôr dôraz na pomoc psychickú. Bežný človek, strácajúci sa v dave si tieto otázky a mnoho iných kladie každý de ň, volá o pomoc, h ľadá, píše, s ťažuje ... Sociálna práca sa profesionálne zaoberá medzi ľudskými vz ťahmi v súvislosti s výkonom sociálnych rolí.

„Človek v systéme sociálnych otázok" monografia November 2014 prvé 200 ks Prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc. Sociálna práca s občanmi s mentálnym postihnutím (slov. jazyk) skriptá pripravený na publikáciu Prvé 200 ks Sociálna práca v pediatrii (slov.jazyk) monografia v príprave prvé 150 ks PhDr.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY