DPH a účtování

Interdrought2020.com DPH a účtování Image
DPH a účtování je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor František Louša. Přečtěte si s námi knihu DPH a účtování na interdrought2020.com
Ve druhém aktualizovaném vydání této ojedinělé publikace je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských států Evropské unie a do zahraničí a opačně. Včetně služeb souvisejících s přepravou a služeb, které jsou přímo vázané na dovoz a vývoz. Zvláštní pozornost je věnována činnosti spedičních a logistických firem. Výklad a 225 praktických příkladů zahrnuje i služby, jejichž předmětem plnění jsou dopravní prostředky (např. opravy a pronájmy dopravních prostředků, podnikání autobazarů a práva a povinnosti dovozců a vývozců, kteří přepravu uskutečňují, nebo si ji obstarávají u jiných firem). V komplexně pojaté publikaci je uplatňování DPH rozšířeno o účtování DPH s vysvětlením rozdílných přístupů v účetnictví a dle zákona o DPH např. v přepočtu měn, okamžiku zdanitelného plnění atd.

NÁZEV SOUBORU: DPH a účtování.pdf

AUTOR: František Louša

ISBN: 8024723840

VELIKOST SOUBORU: 6,34 MB

STÁHNOUT ČÍST

40. - 47. (DPH na výstupu). Pro účtování o dani z přidané hodnoty účtová osnova vyčlenila účet 343 Daň z přidané hodnoty. Analytická evidence vedená na účtu rozlišuje minimálně následující účty: DPH na vstupu snížená sazba (pohledávka vůči státu) DPH na vstupu základní sazba (pohledávka vůči státu)

V komplexně pojaté publikaci je výklad problematiky uplatňování DPH rozšířen o účtování s vysvětlením rozdílných přístupů v účetnictví a dle zákona o DPH např. v přepočtu měn, okamžiku zdanitelného plnění atd.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY