DPH a účtování

Interdrought2020.com DPH a účtování Image
DPH a účtování je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor František Louša. Přečtěte si s námi knihu DPH a účtování na interdrought2020.com
Ve druhém aktualizovaném vydání této ojedinělé publikace je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských států Evropské unie a do zahraničí a opačně. Včetně služeb souvisejících s přepravou a služeb, které jsou přímo vázané na dovoz a vývoz. Zvláštní pozornost je věnována činnosti spedičních a logistických firem. Výklad a 225 praktických příkladů zahrnuje i služby, jejichž předmětem plnění jsou dopravní prostředky (např. opravy a pronájmy dopravních prostředků, podnikání autobazarů a práva a povinnosti dovozců a vývozců, kteří přepravu uskutečňují, nebo si ji obstarávají u jiných firem). V komplexně pojaté publikaci je uplatňování DPH rozšířeno o účtování DPH s vysvětlením rozdílných přístupů v účetnictví a dle zákona o DPH např. v přepočtu měn, okamžiku zdanitelného plnění atd.

NÁZEV SOUBORU: DPH a účtování.pdf

AUTOR: František Louša

ISBN: 8024723840

VELIKOST SOUBORU: 3,50 MB

STÁHNOUT ČÍST

Účtování speciálních operací ... Podle § 25 zákona o DPH vzniká plátci při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku povinnost přiznat daň k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud však byl daňový doklad vystaven před 15. dnem měsíce ...

Hledáte DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby od František Louša,Svatopluk Galočík? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR

SOUVISEJÍCÍ KNIHY