Geometrické tolerance

Interdrought2020.com Geometrické tolerance Image
Trávit čas knihou Geometrické tolerance! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Geometrické tolerance a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Nová publikácia pre konštruktérov, technológov a pre tých, ktorí pracujú s technickými výkresmi v strojárstve. Jeho cieľom je pomôcť Vám vypracovať i používať výrobnú dokumentáciu podľa najnovších trendov. Tvary prvkov súčiastok a ich vzájomnú polohu môžete predpísať geometrickými toleranciami.Príklady v publikácii sa zameriavajú na vzťahy medzi rozmermi a geometriou. Predpisy týchto väzieb dovoľujú výrobe a kontrole využiť väčšie tolerančné medze a zároveň zachovať funkčnosť a zmontovateľnosť výrobkov.I keď sú výkresy s geometrickými toleranciami rozšírené, často dochádza k ich nesprávnemu výkladu. Preto publikácia prináša odchýlky v toleranciách tiež podľa noriem ASME a zároveň pojmy v cudzích jazykoch, ktoré sa používajú v dokumentácii prichádzajúcej do podnikov.Praktická brožúra Geometrické tolerancie v technickej dokumentácii pre strojárstvo Vám prináša:predpisy vzťahov medzi rozmermi a geometriou,využitie väčších tolerančných medzí,príklady tolerovania podľa ČSN (EN, ISO) a podľa noriem ASME,pojmy na výkresoch v cudzích jazykoch,tabuľky pre stanovenie odchýlok.Obsah:Pojmy na výkresoch v cudzích jazykochPresnosť geometrických vlastnostíTolerančné pole a tolerančné priestoryPredpisovanie geometrických toleranciíTitul je len v českom jazyku.Tolerancie tvarovPriamosťRovinnosťKruhovitosťValcovitosťTvar čiary a tvar plochyDoplnkové parametre odchýlok tvaruGeometrické tolerancie vztiahnuté k základniamTolerancie smeruTolerancie vzájomnej polohy Tolerancie kruhového hádzaniaSúhrnné geometrické tolerancieRovnobežnosť a rovinnosťKolmosť a rovinnosťSklon a rovinnosťZákladne a sústavy základníZákladneSústavy základní Čiastkové základneMetódy vyhodnocovania odchýlok od geometricky správnych tvarovÚvodVzťažný úsekZákladné metrologické charakteristikyChyby meraniaZávislé a nezávislé tolerancieMedzné rozmeryZákladné pravidlo tolerovaniaKontrola obalovej plochy Využitie maxima nebo minima materiáluVyužitie reciprocity

NÁZEV SOUBORU: Geometrické tolerance.pdf

AUTOR: František Drastík

ISBN: 0

VELIKOST SOUBORU: 4,94 MB

STÁHNOUT ČÍST

Seminář Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T Ing. Karel Petr, Ph.D. Seminář bude věnován tolerování lineárních a úhlových rozměrů, tolerování geometrických vlastností (tvar, orientace umístění, házení a pouľívaných symbolů) prvků na výkrese, způsobu zadávání na výkres a vysvětlení přesnosti s ohledem na poľadovanou funkci v provozu ...

Geometrické tolerance dle ISO GPS Ing. Karel Petr, Ph.D. On-line seminář určen pro pracovníky ve strojírenství, kteří se zabývají tvorbou výkresové dokumentace (konstruktéři, pracovníci vývoje, inľenýři, manaľeři kvality) a jejím uľitím ve výrobě (vedoucí výroby).

SOUVISEJÍCÍ KNIHY