Geometrické tolerance

Interdrought2020.com Geometrické tolerance Image
Hledáte knihu Geometrické tolerance? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je František Drastík? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Nová publikácia pre konštruktérov, technológov a pre tých, ktorí pracujú s technickými výkresmi v strojárstve. Jeho cieľom je pomôcť Vám vypracovať i používať výrobnú dokumentáciu podľa najnovších trendov. Tvary prvkov súčiastok a ich vzájomnú polohu môžete predpísať geometrickými toleranciami.Príklady v publikácii sa zameriavajú na vzťahy medzi rozmermi a geometriou. Predpisy týchto väzieb dovoľujú výrobe a kontrole využiť väčšie tolerančné medze a zároveň zachovať funkčnosť a zmontovateľnosť výrobkov.I keď sú výkresy s geometrickými toleranciami rozšírené, často dochádza k ich nesprávnemu výkladu. Preto publikácia prináša odchýlky v toleranciách tiež podľa noriem ASME a zároveň pojmy v cudzích jazykoch, ktoré sa používajú v dokumentácii prichádzajúcej do podnikov.Praktická brožúra Geometrické tolerancie v technickej dokumentácii pre strojárstvo Vám prináša:predpisy vzťahov medzi rozmermi a geometriou,využitie väčších tolerančných medzí,príklady tolerovania podľa ČSN (EN, ISO) a podľa noriem ASME,pojmy na výkresoch v cudzích jazykoch,tabuľky pre stanovenie odchýlok.Obsah:Pojmy na výkresoch v cudzích jazykochPresnosť geometrických vlastnostíTolerančné pole a tolerančné priestoryPredpisovanie geometrických toleranciíTitul je len v českom jazyku.Tolerancie tvarovPriamosťRovinnosťKruhovitosťValcovitosťTvar čiary a tvar plochyDoplnkové parametre odchýlok tvaruGeometrické tolerancie vztiahnuté k základniamTolerancie smeruTolerancie vzájomnej polohy Tolerancie kruhového hádzaniaSúhrnné geometrické tolerancieRovnobežnosť a rovinnosťKolmosť a rovinnosťSklon a rovinnosťZákladne a sústavy základníZákladneSústavy základní Čiastkové základneMetódy vyhodnocovania odchýlok od geometricky správnych tvarovÚvodVzťažný úsekZákladné metrologické charakteristikyChyby meraniaZávislé a nezávislé tolerancieMedzné rozmeryZákladné pravidlo tolerovaniaKontrola obalovej plochy Využitie maxima nebo minima materiáluVyužitie reciprocity

NÁZEV SOUBORU: Geometrické tolerance.pdf

AUTOR: František Drastík

ISBN: 0

VELIKOST SOUBORU: 2,39 MB

STÁHNOUT ČÍST

Tolerance (z latinského slovesa tolerare, snášet, strpět) nebo snášenlivost znamená ochotu, schopnost nebo možnost člověka nebo společnosti žít vedle lidí s jinými názory, postoji a přesvědčeními nebo přijímat či dokonce snášet něco samo o sobě spíše nežádoucího nebo nepříjemného.

Geometrické a polohové určení je základním podkladem pro případné vytyčení hranice pozemku podle údajů katastru. Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemků 2).Výsledek každého vytyčení je tedy vždy zatížen chybou plynoucí z nepřesnosti evidovaného geometrického a polohového určení a poloha ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY