Trestné právo hmotné (1. a 2. zväzok)

Interdrought2020.com Trestné právo hmotné (1. a 2. zväzok) Image
Hledáte knihu Trestné právo hmotné (1. a 2. zväzok)? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Jaroslav Ivor? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Prvý zväzok (všeobecná časť) obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva hmotného. Zohľadňuje zásadné zmeny v slovenskom trestnom práve, ktoré vznikli schválením rekodifikovaného Trestného zákona, najmä novú kategorizáciu trestných činov, okolnosti vylučujúce protiprávnosť, nový systém sankcií a postup pri ich ukladaní.Druhý zväzok (osobitná časť) reaguje na novú systematiku osobitnej časti Trestného zákona. Sú v ňom s dôrazom na nové skutkové podstaty trestných činov rozobraté a vysvetlené jednotlivé znaky skutkových podstát trestných činov a najdôležitejšie pojmy pre pochopenie a zvládnutie danej problematiky.Učebnica je určená najmä študentom, všetkým tým, ktorí majú záujem o získavanie teoretických poznatkov z trestného práva, ako aj právnikom v aplikačnej praxi.

NÁZEV SOUBORU: Trestné právo hmotné (1. a 2. zväzok).pdf

AUTOR: Jaroslav Ivor

ISBN: 9788080783082

VELIKOST SOUBORU: 1,99 MB

STÁHNOUT ČÍST

trestné právo; európske právo ... Občianske právo hmotné, 1. a 2. zväzok. Autor: Ján Lazar. Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o. Dátum vydania: 11. 3. 2014. ... rodinné právo, vecné právo a dedičské právo. Druhý zväzok obsahuje záväzkové právo (všeobecnú časť, záväzky zo spôsobenia škody a z bezdôvodného ...

Trestné právo hmotné (179) Viktimológia - pomoc poškodeným (20) Vojenské trestné právo (21) Súvisiaci. Exekúcie, výkon rozhodnutí ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY