Občiansky súdny poriadok

Interdrought2020.com Občiansky súdny poriadok Image
Trávit čas knihou Občiansky súdny poriadok! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Občiansky súdny poriadok a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Základným prameňom civilného procesného práva ako relatívne samostatného právneho odvetvia slovenského právneho poriadku je Občiansky súdny poriadok (OSP), ktorý bol už veľakrát novelizovaný.Občianskoprávne veci podrobnejšie upravuje Občiansky súdny poriadok. Medzi občianskoprávne veci patria podľa tohto zákona veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, obchodno-právnych, pracovnoprávnych, rodinných a družstevných vzťahov, ako aj vzťahov sociálneho zabezpečenia, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány (§ 7 OSP). Do rúk sa Vám dostane úplné znenie zákona po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 388/2011 Z. z. s rozsiahlym komentárom a doplnenou judikatúrou zachytávajúci právny stav k 1. aprílu 2012.8. doplnené vydanie.

NÁZEV SOUBORU: Občiansky súdny poriadok.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788089350353

VELIKOST SOUBORU: 10,18 MB

STÁHNOUT ČÍST

Civilný sporový poriadok Civilný mimosporový poriadok Správny súdny poriadok | Spomínané tri zákony nahradia od 1. júla 2016 súčasný Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb., ktorý bol novelizovaný už takmer 90-krát, čím sa narúšala obsahová i logická nadväznosť na jeho jednotlivé časti. Čiastkovými novelami sa ...

Zákon č. 162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok

SOUVISEJÍCÍ KNIHY