Občiansky súdny poriadok

Interdrought2020.com Občiansky súdny poriadok Image
Trávit čas knihou Občiansky súdny poriadok! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Občiansky súdny poriadok a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Základným prameňom civilného procesného práva ako relatívne samostatného právneho odvetvia slovenského právneho poriadku je Občiansky súdny poriadok (OSP), ktorý bol už veľakrát novelizovaný.Občianskoprávne veci podrobnejšie upravuje Občiansky súdny poriadok. Medzi občianskoprávne veci patria podľa tohto zákona veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, obchodno-právnych, pracovnoprávnych, rodinných a družstevných vzťahov, ako aj vzťahov sociálneho zabezpečenia, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány (§ 7 OSP). Do rúk sa Vám dostane úplné znenie zákona po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 388/2011 Z. z. s rozsiahlym komentárom a doplnenou judikatúrou zachytávajúci právny stav k 1. aprílu 2012.8. doplnené vydanie.

NÁZEV SOUBORU: Občiansky súdny poriadok.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788089350353

VELIKOST SOUBORU: 3,92 MB

STÁHNOUT ČÍST

Úvod > Nové knihy > Učebnice, odborná literatura > Společenské, humanitní vědy > Právo, politologie, sociologie > - Občiansky súdny poriadok Nové knihy.

Veľakrát novelizovaný občiansky súdny poriadok sa už čoskoro stane minulosťou. Na pôde Národnej rady Slovenskej republiky bol totiž prijatý nový civilný sporový poriadok, správny súdny poriadok a civilný mimosporový poriadok, ktoré nadobudnú účinnosť 1.7.2016.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY